Bridge zveza Slovenije Turnirji Prijava v sistem / Log in
Novice

POMOČ HRVAŠKIM BRIDŽISTOM PRIZADETIM V POTRESU (15.jan.2021)

UO BZS poziva vse člane BZS da po svojih močeh finančno pomagajo hrvaškim bridžistom, ki jih je prizadel potres.

Prostovoljne donacije se zbirajo na računu:

Zlatko Unetić, Erste bank, Description: Quake, HR1824020063207452920, BIC ESBCHR22

ali

PAY PALL, Zlatko Unetić, zlatko.unetic@gmail.com, Description: Quake.

BZS


Uradno

RAZPIS KANDIDACIJSKEGA POSTOPKA ZA IZVOLITEV REDNIH ORGANOV BZS (11.jan.2021)

Na podlagi sklepa začasnega UO BZS, ki ga je sprejel na 2. seji dne, 7.1.2020 se začne kandidacijski postopek za izvolitev novega predsednika, generalnega sekretarja in članov upravnega odbora. Objava razpisnih pogojev:
A.) Naloge kandidacijske komisije bo opravljal začasni Upravni odbor.
B.) Kandidat je lahko le oseba, ki je član kluba, včlanjenega v BZS.
C.) Kandidaturo v imenu svojega člana vloži klub.
D.) Skrajni rok za vložitev kandidature je ponedeljek, 15.3.2021 na naslov Generalnega sekretarja BZS.
E.) Vsebina kandidacijskega predloga:
o Ime in priimek kandidata
o Program dela
o Način vodenja in organizacije dela
o Poimenski predlog za generalnega sekretarja
o Poimenski predlog za člane upravnega odbora
o Priporočilno pismo kluba za kandidata z obrazložitvijo
F.) Upravni odbor bo potrdil vsako kandidaturo, ki bo upoštevala kriterije iz tega sklepa in bo imela potrditev matičnega kluba.
G.) Poziv za vložitev kandidatur se objavi na spletni strani BZS.
H.),Upravni odbor bo o kandidaturah odločil in odločitev objavil v roku 15 dni po izteku roka za prijave..

BZS


Uradno

ONLINE TEKMOVANJA ( 8.jan.2021)

Od 8.1.2021 do preklica, se online tekmovanja točkujejo.

Upravni odbor s sklepom potrdi naslednja priporočila Tekmovalne komisije:

- Točke sezone 2019/2020, ki se je po sklepu skupščine zaključila 2.9.2020, se obračunajo in spremenijo v kategorizacijo. Glede na razmere je vrednostni odštevek za sezono 2019/2020 10%.
- Licence za organiziranje turnirjev na BBO se ponudijo vsem klubom. Tekmovalna komisija bo izdelala kriterije za njihovo pridobitev
- Turnirji na BBO ostanejo nespremenjeni s tem, da bodo potekali pod okvirjem BZS.
- Turnirji BZS, ki potekajo na BBO, se točkujejo tako, kot se točkujejo klubski turnirji v živo
- Sklep o točkovanju na BBO velja do preklica, ki ga UO izvede takoj, ko bo dovoljena in omogočena igra v živo.

BZS


Uradno

Posodobljeni podatki o organih BZS in o sejah ( 5.jan.2021)

Obveščamo vas, da se je na nadaljevanju skupščine BZS izvolilo novo vodstvo.
Podatke najdete pod rubriko "organi", zapisnike sej pa pod rubriko "upravni odbori in skupščine".

BZS


Novice

Lepe praznike in Srečno ter zdravo 2021 (24.dec.2020)

želimo vsem igralkam in igralcem v upanju, da se kmalu spet srečamo za igralnimi mizami s kartami v rokah.

BZS


Uradno

SKLIC SKUPŠČINE BZS (16.dec.2020)

Nadaljevanje seje skupščine BZS bo v ponedeljek, 28.12.2020 ob 17. uri.
Seja bo potekala na spletu.

SKLIC SKUPŠČINE BZS


PREDLOG DOPOLNITEV STATUTA


KANDIDATURE ZA ČLANE ORGANOV BZS


POJASNILA V ZVEZI Z DOPOLNITVAMI STATUTA


DODATNA POJASNILA PROJEKTA ZAČASNE REORGANIZACIJE ORGANOV BZSBZS


Novice

V slovo (14.dec.2020)

Sporočamo žalostno vest, da nas je za vedno zapustil Stane Korošec, član ŠD Green's 31. Pogrešali ga bomo za igralno mizo kot partnerja ali nasprotnika, vedno pa prijatelja.

BZS


Uradno

PREDLOGI KANDIDATUR ZA ČLANE ORGANOV BZS (26.nov.2020)

Delovna skupina se zahvaljuje vsem klubom in posameznikom, ki so podprli projekt reorganizacije organov BZS. Odziv je bil odličen in daje veliko upanja za uspešno funkcioniranje BZS.


PREDLOG KANDIDATUR


Nadaljne postopke bo vodil predsedujoči na prekinjeni seji skupščine BZS, Marko Baša.

za delovno skupino, Marjan Zadel


Uradno

Obvestilo OKS o ukrepih vlade glede Covid19 in OKS o dovoljenih in prepovedanih dogodkih v športu v Sloveniji (14.nov.2020)

ČLANICE OKS - ZŠZ

Spoštovani,

Vlada je v četrtek, 13. 11. 2020 sprejela spremembe Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 ter Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji.

Na Direktoratu za šport Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport so pripravili obrazložitev sprememb:

"Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športne dejavnosti (Uradni list RS št. 150/2020 in 159/202) je še vedno v veljavi, kar pomeni, da je dovoljeno izvajanje procesa športne vadbe za športnike in izvajanje športnih tekmovanj skladno z omenjenim odlokom.

Tako je še naprej dovoljeno izvajanje procesa športne vadbe (treningov) za naslednje skupine športnikov:
• športnikom z nazivom olimpijskega, svetovnega, mednarodnega in perspektivnega razreda iz prvega odstavka 33. člena ZŠpo-1,
• poklicnim športnikom, starejšim od 15 let, ki so vpisani v razvid poklicnih športnikov pri ministrstvu, pristojnemu za šport ali
• športnikom, ki se udeležujejo tekmovanj iz prvega in drugega odstavka 3. člena Odloka.

Do spremembe je prišlo le pri tolmačenju 3. odstavka 2. člena Odloka v navezavi z Odlokom o spremembi in dopolnitvi Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS št. 163/2020). Omenjeni odlok začasno prepoveduje vsakršno zbiranje ljudi razen kadar gre za ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva.

3. odstavek 2. člena Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športne dejavnosti je potrebno sedaj razumeti tako, da je športna rekreativna dejavnost dovoljena, če jo izvaja posameznik individualno oz. če se izvaja v skupini v kateri so vsi udeleženci člani istega gospodinjstva ali ožji družinski člani."

Na OKS - ZŠZ dodajamo, da skladno odlokom;

V kolektivnih športnih panogah je dovoljeno:
• izvajanje tekmovanj v najvišjem kakovostnem nivoju nacionalnega, regionalnega, mednarodnega oziroma evropskega tekmovanja v športnih panogah hokej na ledu, košarka, nogomet, odbojka, rokomet, vaterpolo in futsal-mali nogomet ter
• izvajanje velikih mednarodnih športnih prireditev: svetovno in evropsko prvenstvo ter kvalifikacijske tekme državne reprezentance za nastop na svetovnem ali evropskem prvenstvu.
V individualnih športnih panogah je dovoljeno:
• izvajanje državnih prvenstev za člane in velikih mednarodnih športnih prireditev: svetovno in evropsko prvenstvo ter svetovni pokal.

Za športnike, ki jim je v skladu z zgornjimi dikcijami dovoljeno tekmovati, je dovoljen tudi proces športne vadbe.

Za izvajanje treningov in izvedbo tekmovanj se lahko uporabljajo vsi športni objekti in površine za šport v naravi, kot jih določa Zakon o športu: športni centri, športni objekti, vadbeni prostori, vadbene površine ter površine za šport v naravi.

Prisotnost gledalcev na športnih tekmovanjih ni dovoljena.

Športniki in strokovni delavci v športu morajo upoštevati vsa navodila ministrstva, pristojnega za zdravje, in Nacionalnega inštituta za javno zdravje za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so objavljena na spletni strani.

Za športnike in športne delavce se pri izvajanju športnih dejavnosti iz tega odloka ne uporabljajo odloki, ki določajo omejitve zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19.

Športni pozdrav,

Olimpijski komite Slovenije - Združenje športnih zvez


Uradno

PREDLOG ZA REORGANIZACIJO BZS ( 9.nov.2020)

Pozdravljeni!

Delovna skupina je sestavila dokončni predlog reorganizacije BZS.

PREDLOG ZA REORGANIZACIJO BZS


Vse klube poziva, da v roku 15 dni sporočijo imena vsaj dveh svojih članov (še raje vsaj treh), ki so pripravljeni sodelovati pri delu BZS in jih prosi, da sočasno sporočijo tudi preferenčna področja, na katerih bi prijavljeni člani lahko delovali.

Klubi svoje člane in njihove sposobnosti najbolje poznajo, zato se pričakuje, da se bodo vsi klubi odzvali, da si torej ne bodo dovolili biti samo potrošniki, pač pa da bodo soustvarjalci po svojih najboljših močeh.

Prijave se zbirajo elektronsko na naslovu bridgeakademija@gmail.com.

V primeru, da do 24.11. delovna skupina ne bo dobila vsaj 12 kandidatov,ki so zainteresirani za delo in pomoč pri delovanju BZS, bomo smatrali da naš predlog ni sprejemljiv za večino članov in ga bomo posledično morali umakniti iz procedure.


Za delovno skupino

Marjan Zadel


Uradno

Omejitve zbiranja oseb - obvestilo OKS (22.okt.2020)

ČLANICE OKS - ZŠZ

Spoštovani, ker se na nas obrača več športnih društev in zvez z vprašanjem, če lahko organizirajo skupščine ali izvršne odbore društev vam sporočamo, da od 19. 10. 2020 velja Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2, ki na območju celotne Slovenije PREPOVEDUJE zbiranje več kot 6 ljudi. Zbiranje do šest ljudi je dovoljeno samo, če je mogoče zagotoviti minimalno varnostno razdaljo v skladu s sprejetimi navodili oziroma priporočili NIJZ.

Prav tako je PREPOVEDANO prehajanje med statističnimi regijami.

V kolikor ni izvedljivo, da organe društev ali zvez lahko izvedete pod zgornjimi pogoji vas pozivamo, da le te skličete virtualno ali pa sklice skupščin odložite na kasnejši čas.

Ostanite zdravi!

Športni pozdrav,

Olimpijski komite Slovenije - Združenje športnih zvez


Novice

Nadaljnje informacije OKS o prepovedih zbiranja večjih skupin oseb ( 9.okt.2020)

ČLANICAM OKS - ZŠZ

Vlada je na včerajšnji dopisni seji sprejela Odlok o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji ter prepovedi prometa posameznih vrst blaga in izdelkov v času zbiranja ljudi. Odlok stopi v veljavo
danes, 9. oktobra 2020.

Začasno je prepovedano zbiranje več kot deset ljudi.

Zbiranje do deset ljudi je dovoljeno samo v primeru, če je mogoče zagotoviti minimalno varnostno razdaljo med ljudmi v skladu s sprejetimi navodili oziroma priporočili NIJZ.

Zbiranje ljudi na organiziranih javnih shodih in javnih prireditvah ter drugih oblikah zbiranja, za katere se Zakon o javnih zbiranjih ne uporablja, je dovoljeno do 500 udeležencev (brez nastopajočih) pod pogojem, da organizator pridobi pozitivno mnenje NIJZ za tak shod ali prireditev oziroma drugo obliko zbiranja in zagotavlja minimalno varnostno razdaljo med ljudmi v skladu s sprejetimi navodili oziroma priporočili NIJZ. Organizator na zahtevo pristojnega nadzornega organa predloži pozitivno mnenje NIJZ.

Organizirana športna vadba je po našem mnenju torej dovoljena za več kot deset oseb, če se za to pridobi pozitivno mnenje NIJZ.

NIJZ mora skladno s 3. odstavkom 3. člena odloka obravnavati vsako podano vlogo za izdajo pozitivnega mnenja za javni shod, javno prireditev ali drugo obliko zbiranja, za katero se zakon, ki ureja javna zbiranja, ne uporablja, in izdati pozitivno ali negativno mnenje.

Na shodih, prireditvah ali drugih oblikah zbiranja ni dovoljena strežba oziroma pogostitev s hrano.

Pri organiziranju športnih aktivnosti je potrebno upoštevati:
o Higienska priporočila za preprečevanje okužb s SARS-CoV-2 za uporabo notranjih športno rekreativnih objektov in površin in
o Higienska priporočila za preprečevanje okužb z virusom SARS-CoV-2 za športna tekmovanja.

Športni pozdrav, OKS


Novice

ORGANIZACIJA TURNIRJEV NA BBO ( 2.okt.2020)

Obveščamo vas, da bo Nuša Gošnik vodila turnirje na BBO za vse člane BZS. Turnirji bodo potekali ob ponedeljkih in četrtkih parski turnirji, ob sobotah pa individualni, če bo zanj dovolj prijavljenih, drugače bo tudi ob sobotah parski turnir. Začetek turnirjev bo vedno ob 19.30. Turnirji bodo brezplačni in seveda tudi brez točk, dokler se strokovni svet ne bo odločil drugače. Turnir boste našli pod oznako BZS1.

Prosimo, da o tem obvestite vse svoje člane..

Upam, da se boste prijavljali in uživali vsaj v virtualnem igranju, dokler se razmere ne izboljšajo.

Nuša Gošnik


Uradno

Sklic nadaljevanja skupščine Bridge zveze Slovenije (18.sep.2020)

Skladno s 4. členom Statuta BZS sklicujem nadaljevanje redne skupščine BZS (prekinjeno 1.9.2020), ki bo dne 17.11.2020 ob 18:00 uri v dvorani na Špici v Celju.

Osnutek dnevnega reda:
1. Izvolitev delovnega predsednika, ugotovitev sklepčnosti, izbira
zapisnikarja in dveh overiteljev.
2. Programska reorganizacija BZS.
3. Volitve UO, NO, disciplinske komisije in ostalih organov skladno s
sprejeto programsko reorganizacijo.
4. Sprejem poslovnika in finančnega pravilnika.
5. Nadaljevanje tekmovanj upoštevajoč vladne ukrepe, zakone in predloge
NIJZ ter ŠZS in MOC.
6. Program dela za novo sezono 2020/2021.
7. Finančni plan za sezono 2020/21.
8. Razno.

Prosimo vse zainteresirane, da podajo dodatne predloge oziroma točke dnevnega reda pred končno objavo slednjega. Objavljene točke morajo biti v skladu s statutom, torej zadevati skupščino in ne samo upravni odbor. Dodane utemeljene predloge bomo vključili v dnevni red do 17.10.2020.

Člani z več kot 30 registriranimi igralci imajo pravico do dveh delegatov. Skupščina veljavno odloča, če je na seji prisotna večina delegatov. Če ob napovedanem začetku seje skupščine ni navzočih dovolj delegatov, se začetek seje preloži za pol ure, nakar se seja lahko začne, če je prisotnih vsaj šest delegatov. Delegati (ne velja za predsednike klubov) se morajo OBVEZNO izkazati s pooblastili klubov.

Bridge zveza Slovenije

Predsednik, Tolja Orač

Celje, 18.09.2020


Uradno

Razpis za skrbnika opreme BZS ( 5.sep.2020)

Iščemo skrbnika opreme BZS za državna tekmovanja.

Naloga skrbnika je skladiščenje celotne opreme v varnem, suhem, zaklenjenem prostoru in dostava opreme po nalogu organizatorja na mesto organizacije državnega prvenstva in nazaj v skladišče ob terminih, ki jih organizator določi.
Med naloge spadajo vsa DP, tako kvalifikacije kot tudi polfinala in finala.

Delo je plačano, pogodba se sklene za obdobje najmanj dveh let.

Kandidate prosimo, da prijave pošljete na mail: predsednik@bridge-zveza.si

Predsednik BZS, Tolja Orač


Uradno

Sezona 2019-20 je zaključena ( 2.sep.2020)

Na redni skupščini BZS so se klubi z večino odločili, da ne bodo nadaljevali lige, kot smo prvotno planirali. Torej zadnja kola lige odpadejo, do sedaj doseženi rezultati se zaradi objektivnosti ne upoštevajo in lige v sezoni 2019-20 ni bilo.

Končne rezultate lanske sezone, medalje in plakete ter odbitek točk glede na delno okrnjeno sezono bomo objavili čim prej, ko bo narejena temeljita analiza vpliva zmanjšanega obsega domačih in tujih turnirjev na končni zbir točk.

Ker smo spustili iz programa Dneve slovenskega bridža zaradi zdravstvene situacije v državi, bomo medalje, plakete in pokale dostavili osebno ali po pošti po objavi uradnih rezultatov.

Glede na nasprotovanje klubov, da bi že sedaj začeli s tekmovanji, bomo naslednje obvestilo o začetku nove sezone vključno s tekmovalnim koledarjem objavili v novembru.

Predsednik BZS


Uradno

Končna objava o skupščini in dopolnjen dnevni red (19.avg.2020)

Sklic skupščine Bridge zveze Slovenije

Skladno s 4. členom Statuta BZS sklicujem skupščino BZS, ki bo dne
01.09.2020 ob 18:00 uri v dvorani na Špici v Celju.

Dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti, izbira zapisnikarja in dveh overiteljev.
2. Letno poročilo o delu UO in komisij ter glasovanje o sprejemu poročil.
3. Finančno poročilo in poročilo o računovodskih izkazih za leto 2019 ter
glasovanje o sprejemu poročil.
4. Poročilo NO ter glasovanje o sprejemu poročila.
5. Predlog za razrešitev predsednika Bridge zveze Slovenije. Prisotni delegati o
tej točki glasujejo. Predsednik BZS je razrešen, če za predlog glasuje vsaj 2/3
na skupščini prisotnih.
6. Volitve novega UO (prejšnjemu je potekel mandat)
7. Nadaljevanje tekmovanj upoštevajoč vladne ukrepe, zakone in predloge
NIJZ ter ŠZS in MOC.
8. Program dela za novo sezono 2020/2021.
9. Finančni plan za novo sezono 2020/2021.
10. Razno.

( v primeru razrešitve predsednika oziroma neizvolitve novega upravnega odbora obravnava točk 7. 8. in 9. odpade, predsedujoči pa izvede glasovanje o sklicu izredne volilne skupščine)

Člani z več kot 30 registriranimi igralci imajo pravico do dveh delegatov. Skupščina veljavno odloča, če je na seji prisotna večina delegatov. Če ob napovedanem začetku seje skupščine ni navzočih dovolj delegatov, se začetek seje preloži za pol ure, nakar se seja lahko začne, če je prisotnih vsaj šest delegatov. Delegati (ne velja za predsednike klubov) se morajo OBVEZNO izkazati s pooblastili klubov.

Bridge zveza Slovenije

Predsednik, Tolja Orač


Uradno

Osnutek dnevnega reda skupščine ( 1.avg.2020)

Sklic skupščine Bridge zveze Slovenije

Skladno s 4. členom Statuta BZS sklicujem skupščino BZS, ki bo dne
01.09.2020 ob 18:00 uri v dvorani na Špici v Celju.

Osnutek dnevnega reda:
1. Ugotovitev sklepčnosti, izbira zapisnikarja in dveh overiteljev.
2. Letno poročilo o delu UO in komisij.
3. Finančno poročilo in poročilo o računovodskih izkazih za leto 2019.
4. Poročilo NO.
5. Glasovanje o sprejemu bilance in računovodskih izkazih za leto 2019.
6. Nadaljevanje tekmovanj upoštevajoč vladne ukrepe, zakone in predloge
NIJZ ter ŠZS in MOC.
7. Program dela za novo sezono 2020/2021.
8. Nabava potrebne opreme in finančni plan za novo sezono 2020/2021.
9. Razno.

Prosimo vse zainteresirane, da podajo dodatne predloge oziroma točke dnevnega reda pred končno objavo slednjega. Objavljene točke morajo biti v skladu s statutom, torej zadevati skupščino in ne samo upravni odbor. Dodane utemeljene predloge bomo vključili v dnevni red do 17.08.

Člani z več kot 30 registriranimi igralci imajo pravico do dveh delegatov. Skupščina veljavno odloča, če je na seji prisotna večina delegatov. Če ob napovedanem začetku seje skupščine ni navzočih dovolj delegatov, se začetek seje preloži za pol ure, nakar se seja lahko začne, če je prisotnih vsaj šest delegatov. Delegati (ne velja za predsednike klubov) se morajo OBVEZNO izkazati s pooblastili klubov.

Priloge (naknadno ob objavi dokončnega dnevnega reda):
1. Letno poročilo ter poročila komisij.
2. Računovodski izkazi in poročila.
3. Poročilo NO.
4. Program dela in finančni plan.

Bridge zveza Slovenije

Predsednik, Tolja Orač


Uradno

Skupščina BZS ( 2.jul.2020)

Skupščina BZS bo 01.09.2020 ob 18.00 uri v okolici Celja, če bodo za sestajanje takrat dani vsi pogoji (zdravstveno mnenje, zakoni in ukrepi).

Glede na trenutne razmere bomo lokacijo in dnevni red objavili naknadno.

UO BZS


Uradno

Bridž liga 2019/20 in zaključek sezone (20.jun.2020)

UO BZS obvešča vse klube in igralke/ce, da bomo odigrali zadnja kola lige 2019/20 dne 19. in 20.9.2020 v Velenju ali okolici. UO si pridržuje pravico do sprememb v primeru, da ne bodo zagotovljeni varnostni predpisi glede zdravja in upoštevajoč navodila vlade ter zdravstvenih organizacij.

Po željah klubov bomo preskočili vsa neodigrana prvenstva in zaključili sezono 2019/20 z 31.05.2020. Rezultat lige (A, B in C) se bo upošteval v prejšnji sezoni, nova sezona 2020/21 pa s to objavo že poteka.

Odpis točk bo sledil naknadno, ko bodo pristojni organi podali predlog za višino odpisa točk in bo vsekakor manjši od predpisanih 15%-ov.

Vsem želimo mirno in toplo poletje ter obilo zdravja, UO BZS


Ostalo

Tip Datum Kraj Zahtevnost Udeležba
Klubski 2.sep.2020 Klubske točke - 1 0
Parski 7.mar.2020 Zagreb - Parsko prvenstvo Hrvaške za dame 2 17
Parski 7.mar.2020 BZS - Odprto prvenstvo Slovenije za seniorske pare 2019/2020 6 26
Parski 1.mar.2020 Celje - 20. Odprto spomladansko parsko prvenstvo v bridžu 1 52
Parski 8.feb.2020 BZS - Odprto prvenstvo Slovenije za damske pare 2019/2020 6 26
Moštveni 2.feb.2020 Logarska dolina - 10. Plesnik Open Teams 2 8
Parski 31.jan.2020 Logarska dolina - 10. Plesnik Open Pairs 1 18
Parski 19.jan.2020 Wien - Boulevardturnier - Parski 1 29
Moštveni 12.jan.2020 BZS - Državno moštveno prvenstvo 2019/2020 - Kategorija II. 6 8
Moštveni 12.jan.2020 BZS - Državno moštveno prvenstvo 2019/2020 - Kategorija I. 6 10