Bridge zveza Slovenije Turnirji Prijava v sistem / Log in
Uradno

Kategorizacijske točke za online turnirje 2021 ( 1.mar.2021)

V priloženi datoteki objavljamo pridobljene kategorizacijske točke za online turnirje.

SKUPNO 2021


FEBRUAR 2/2 2021


FEBRUAR 1/2 2021


JANUAR 2021


BZS


Uradno

Kandidatura za predsednika BZS: Tomaž Adamič ( 1.mar.2021)

BZS je prejela kandidaturo za predsednika BZS: Tomaž Adamič

Objava kandidatur je informativna. Kandidature se bodo objavljale po časovnem zaporedju prispetja. Dopolnitve ali spremembe so mogoče do izteka roka za prijavo (15.3.2021). O kandidaturah bo UO odločal v roku 15 dni po izteku roka za prijave.

PRIPOROČILNO PISMO BK TIVOLI


PROGRAM BZS - TOMAŽ ADAMIČ Z EKIPOUradno

KONČNA LESTVICA ZA SEZONO 2019/2020 (23.feb.2021)

Na podlagi sklepa UO BZS, ki ga je sprejela na 7. seji UO BZS, se objavi končna lestvica za sezono 2019/2020.

Ad. 1 Sklepi vezani na zaključek sezone 2019-2020:
- a. Sprejme se aktualna lestvica igralcev BZS, ki jo je izdelala Bridge
Akademija (BA).
- b. Potrdijo in razglasijo se imetniki novih kategorij (seznam v prilogi).
- c. Razglasi se bridžistka leta, to je Barbara Drinovec Drnovšek, MM, osvojenih
579,39 točk.
- d. Razglasi se klub leta, to je BK Maribor, osvojenih 2.392,15 točk.*
- e. Razglasijo se prejemniki diplom (seznam v prilogi). Dobitniki jih glede na
izredne razmere prejmejo preko svojih klubov.
- f. Podelitev ostalih priznanj (pokali, kolajne, plakete) se odloži do prvih v živo
izvedenih Dnevov slovenskega bridža.

(*Ker je BZS pri izračunih v zvezi z zaključkom sezone nepričakovano ostala brez dosedanje pomoči, se je obrnila na Bridge Akademijo, ki je opravila vse izračune).


KONČNA AKTUALNA LESTVICA ZA SEZONO 2019/2020


OSVOJENE KATEGORIJE


BRIDŽIST/KA LETA


KLUB LETAUradno

ONLINE INDIVIDUALNO DRŽAVNO PRVENSTVO (14.feb.2021)


KATEGORIJA 1 - SKUPNI REZULTATI


KATEGORIJA 2 - SKUPNI REZULTATI


REZULTATI 1. SEANSA - KATEGORIJA 1

REZULTATI 2. SEANSA - KATEGORIJA 1

REZULTATI 1. SEANSA - KATEGORIJA 2

REZULTATI 2. SEANSA - KATEGORIJA 2

Na tekmovanje se je prijavilo 56 igralk in igralcev. Glede na kategorije smo jih razdelili v dve skupini po 28. Znotraj skupin se bo igralo 2 seansi po 27 bordov, tako da bodo vsi igralci igrali v vsaki seansi v paru z vsemi igralci.
Igralni čas 7 minut po bordu. Naprošamo vse igralce da upoštevajo igralni čas.
Kibiciranje ne bo dovoljeno.

Kategorija 1


Kategorija 2


Vse igralce naprošamo, da so na BBO najkasneje ob 13:50 uri in se prijavijo na turnir. Turnirja najdete pod competitive-free tournaments: Kategorija 1 pod bzs1 in kategorija2 pod bzs2. Na tekmovanje na BBO se lahko prijavite že 120 minut pred začetkom

OSNOVNI NAPOTKI: licitacij ni potrebno alertirati, ker igrate vsi enak sistem. Komentarji na mizi med in po končanem kolu niso dovoljeni. Če je kaj narobe ste dolžni poklicati sodnika (zadel).

Bo potekalo v soboto, 20. februarja 2021 na BBO. Na podlagi sklepa UO BZS je tekmovanje za igralce brezplačno.
Sklep UO BZS


Pravica nastopa:
1. registrirani člani BZS v tekoči tekmovalni sezoni
2. poznavanje sistema , ki ga je organizator predpisal (glej prilogo)
3. število udeležencev - omogočili bomo nastop vsem prijavljenim

Igrali bomo 2 seansi: 1 seansa ob 14. uri, 2. seansa ob 18:30 uri.
Število skupin (glede na kategorije) bo določeno in objavljeno po izteku roka za prijave in je odvisno od števila prijav. Pričakujemo, da se bo igralo v dveh kategorijah.
Podeljene bodo kategorizacijske točke s faktorjem 0,5 (polovične kot za tekmovanje v živo)

Predpisan licitacijski sistem


Prijave: najpozneje do petka, 19.02.2021 do 18. ure na: PRIJAVE ali marjan.zadel1@gmail.com

BZS


Novice

Poskusni turnir na Real Bridge (12.feb.2021)

V nedeljo 14. 2. 2021 ob 20. uri bomo preko platforme REALBRIDGE izvedli poskusni turnir za pare. Igrali bomo 8 kol po 2 boarda, IMP obračun. Navodila za prijavo in igranje so priložena, ob morebitnih nejasnostih pa se lahko obrnete na Gregorja Rusa.

KONČNA NAVODILA IN POVEZAVA DO TURNIRJA


Povezava do turnirja bo objavljena v nedeljo, prosimo za predčasne prijave na gregor.rus14@gmail.com (kamor lahko pišete tudi z morebitnimi vprašanji), da lahko lastniku spletne strani sporočimo okvirno število miz.

PRIJAVE

Turnir je brezplačen, tekmovalna komisija pa razmišlja, da bi se preko te platforme izvajala državna parska in ekipna prvenstva na daljavo. Predsednike klubov prosimo, da informacijo delijo tudi med svoje člane.


NAVODILA IN POJASNILAUradno

TOČKOVANJE ONLINE TURNIRJEV ( 6.feb.2021)

UO BZS je na 6. seji sprejel način točkovanja vseh online tekmovanj.
Dodano je bilo še točkovanje za moštvena in individualna tekmovanja.

NAČIN TOČKOVANJA


DODATEK: RAZPREDELNICA ZA INDIVIDUALNE TURNIRJE


Sklep 3.: IGRA Z ROBOTI
- Možnost izbire igre z robotom na online turnirjih BZS, se ukine.
- Robota sme vključiti le vodja turnirja, da izpopolni potrebno število igralnih mest.
- Smiselno se dopolnijo Navodila za igranje na online turnirjih in Prošnja za pridobitev licence za organizacijo online turnirjev
(TK komisija je ob spremljanju BZS online turnirjev ugotovila preveč prijav za igro z roboti. Ker so turnirji namenjeni igranju in druženju igralcev BZS, TK ugotavlja, da možnost robota dejansko izpodkopava smisel, zaradi katerega so bili online BZS turnirji ustanovljeni in organizirani in predlagala njeno ukinitev, čemur je soglasno pritrdil tudi zč.UO).

BZS


Uradno

Vabilo predsednika BZS (30.jan.2021)

Slovenske bridžistke in bridžisti, pozdravljeni.

Po prvem mesecu odkar je BZS dobila začasno vodstvo, bi vas kot začasni predsednik rad na kratko obvestil o novostih.

Prihaja do premikov, ki nam bodo omogočili živahnejše druženje na spletu. Razmerja v zvezi z nadaljnjo uporabo spletne aplikacije Homeofbridge so že urejena in dogovorjena je ustrezna pogodba z BBO. Nekateri klubi kažejo velik interes za pridobitev licenc za vodenje turnirjev na spletu, kar pomeni, da bo ponudba naših turnirjev na spletu v kratkem postala zelo pestra. Igralkam in igralcem v korist smo uredili, da bodo turnirji šteli za kategorizacijske točke in sprejeli smo ustrezna navodila za obnašanje pri igranju online.

Članice in člani začasnega vodstva in tudi sam osebno vas vse vabimo k nadaljnjemu sodelovanju pri projektu prenove dela BZS z željo, da bi slovenske bridžistke in bridžisti zavzeto igrali tudi v teh novih razmerah, se v njih redno in množično družili na BZS online turnirjih ter se veselili naše medsebojne povezanosti.

Vabljeni!

Dušan Fortuna


Uradno

Navodila za igranje na online turnirjih BZS (22.jan.2021)

UO BZS je na 4. seji, 21.01.2021 sprejel Navodila za igranje online turnirjev.
Vse igralce naprošamo, da si navodila prečitajo in jih tudi upoštevajo.

NAVODILA ZA IGRANJE NA ONLINE TURNIRJIH BZS


BZS


Uradno

Poziv zainteresiranim za pridobitev licence BZS za organizacijo online turnirjev (22.jan.2021)

BZS poziva vse zainteresirane za pridobitev licence BZS za organizacijo online turnirjev, da pošljejo prošnjo na elektronski naslov: marjan.zadel1@gmail.com (generalni sekretar BZS). Obrazec prošnje vam je na voljo tukaj:

OBRAZEC


BZS


Novice

POMOČ HRVAŠKIM BRIDŽISTOM PRIZADETIM V POTRESU (15.jan.2021)

UO BZS poziva vse člane BZS da po svojih močeh finančno pomagajo hrvaškim bridžistom, ki jih je prizadel potres.

Prostovoljne donacije se zbirajo na računu:

Zlatko Unetić, Erste bank, Description: Quake, HR1824020063207452920, BIC ESBCHR22

ali

PAY PALL, Zlatko Unetić, zlatko.unetic@gmail.com, Description: Quake.

BZS


Uradno

RAZPIS KANDIDACIJSKEGA POSTOPKA ZA IZVOLITEV REDNIH ORGANOV BZS (11.jan.2021)

Na podlagi sklepa začasnega UO BZS, ki ga je sprejel na 2. seji dne, 7.1.2020 se začne kandidacijski postopek za izvolitev novega predsednika, generalnega sekretarja in članov upravnega odbora. Objava razpisnih pogojev:
A.) Naloge kandidacijske komisije bo opravljal začasni Upravni odbor.
B.) Kandidat je lahko le oseba, ki je član kluba, včlanjenega v BZS.
C.) Kandidaturo v imenu svojega člana vloži klub.
D.) Skrajni rok za vložitev kandidature je ponedeljek, 15.3.2021 na naslov Generalnega sekretarja BZS.
E.) Vsebina kandidacijskega predloga:
o Ime in priimek kandidata
o Program dela
o Način vodenja in organizacije dela
o Poimenski predlog za generalnega sekretarja
o Poimenski predlog za člane upravnega odbora
o Priporočilno pismo kluba za kandidata z obrazložitvijo
F.) Upravni odbor bo potrdil vsako kandidaturo, ki bo upoštevala kriterije iz tega sklepa in bo imela potrditev matičnega kluba.
G.) Poziv za vložitev kandidatur se objavi na spletni strani BZS.
H.),Upravni odbor bo o kandidaturah odločil in odločitev objavil v roku 15 dni po izteku roka za prijave..

BZS


Uradno

ONLINE TEKMOVANJA ( 8.jan.2021)

Od 8.1.2021 do preklica, se online tekmovanja točkujejo.

Upravni odbor s sklepom potrdi naslednja priporočila Tekmovalne komisije:

- Točke sezone 2019/2020, ki se je po sklepu skupščine zaključila 2.9.2020, se obračunajo in spremenijo v kategorizacijo. Glede na razmere je vrednostni odštevek za sezono 2019/2020 10%.
- Licence za organiziranje turnirjev na BBO se ponudijo vsem klubom. Tekmovalna komisija bo izdelala kriterije za njihovo pridobitev
- Turnirji na BBO ostanejo nespremenjeni s tem, da bodo potekali pod okvirjem BZS.
- Turnirji BZS, ki potekajo na BBO, se točkujejo tako, kot se točkujejo klubski turnirji v živo
- Sklep o točkovanju na BBO velja do preklica, ki ga UO izvede takoj, ko bo dovoljena in omogočena igra v živo.

BZS


Uradno

Posodobljeni podatki o organih BZS in o sejah ( 5.jan.2021)

Obveščamo vas, da se je na nadaljevanju skupščine BZS izvolilo novo vodstvo.
Podatke najdete pod rubriko "organi", zapisnike sej pa pod rubriko "upravni odbori in skupščine".

BZS


Novice

Lepe praznike in Srečno ter zdravo 2021 (24.dec.2020)

želimo vsem igralkam in igralcem v upanju, da se kmalu spet srečamo za igralnimi mizami s kartami v rokah.

BZS


Uradno

SKLIC SKUPŠČINE BZS (16.dec.2020)

Nadaljevanje seje skupščine BZS bo v ponedeljek, 28.12.2020 ob 17. uri.
Seja bo potekala na spletu.

SKLIC SKUPŠČINE BZS


PREDLOG DOPOLNITEV STATUTA


KANDIDATURE ZA ČLANE ORGANOV BZS


POJASNILA V ZVEZI Z DOPOLNITVAMI STATUTA


DODATNA POJASNILA PROJEKTA ZAČASNE REORGANIZACIJE ORGANOV BZSBZS


Novice

V slovo (14.dec.2020)

Sporočamo žalostno vest, da nas je za vedno zapustil Stane Korošec, član ŠD Green's 31. Pogrešali ga bomo za igralno mizo kot partnerja ali nasprotnika, vedno pa prijatelja.

BZS


Uradno

PREDLOGI KANDIDATUR ZA ČLANE ORGANOV BZS (26.nov.2020)

Delovna skupina se zahvaljuje vsem klubom in posameznikom, ki so podprli projekt reorganizacije organov BZS. Odziv je bil odličen in daje veliko upanja za uspešno funkcioniranje BZS.


PREDLOG KANDIDATUR


Nadaljne postopke bo vodil predsedujoči na prekinjeni seji skupščine BZS, Marko Baša.

za delovno skupino, Marjan Zadel


Uradno

Obvestilo OKS o ukrepih vlade glede Covid19 in OKS o dovoljenih in prepovedanih dogodkih v športu v Sloveniji (14.nov.2020)

ČLANICE OKS - ZŠZ

Spoštovani,

Vlada je v četrtek, 13. 11. 2020 sprejela spremembe Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 ter Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji.

Na Direktoratu za šport Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport so pripravili obrazložitev sprememb:

"Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športne dejavnosti (Uradni list RS št. 150/2020 in 159/202) je še vedno v veljavi, kar pomeni, da je dovoljeno izvajanje procesa športne vadbe za športnike in izvajanje športnih tekmovanj skladno z omenjenim odlokom.

Tako je še naprej dovoljeno izvajanje procesa športne vadbe (treningov) za naslednje skupine športnikov:
• športnikom z nazivom olimpijskega, svetovnega, mednarodnega in perspektivnega razreda iz prvega odstavka 33. člena ZŠpo-1,
• poklicnim športnikom, starejšim od 15 let, ki so vpisani v razvid poklicnih športnikov pri ministrstvu, pristojnemu za šport ali
• športnikom, ki se udeležujejo tekmovanj iz prvega in drugega odstavka 3. člena Odloka.

Do spremembe je prišlo le pri tolmačenju 3. odstavka 2. člena Odloka v navezavi z Odlokom o spremembi in dopolnitvi Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS št. 163/2020). Omenjeni odlok začasno prepoveduje vsakršno zbiranje ljudi razen kadar gre za ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva.

3. odstavek 2. člena Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športne dejavnosti je potrebno sedaj razumeti tako, da je športna rekreativna dejavnost dovoljena, če jo izvaja posameznik individualno oz. če se izvaja v skupini v kateri so vsi udeleženci člani istega gospodinjstva ali ožji družinski člani."

Na OKS - ZŠZ dodajamo, da skladno odlokom;

V kolektivnih športnih panogah je dovoljeno:
• izvajanje tekmovanj v najvišjem kakovostnem nivoju nacionalnega, regionalnega, mednarodnega oziroma evropskega tekmovanja v športnih panogah hokej na ledu, košarka, nogomet, odbojka, rokomet, vaterpolo in futsal-mali nogomet ter
• izvajanje velikih mednarodnih športnih prireditev: svetovno in evropsko prvenstvo ter kvalifikacijske tekme državne reprezentance za nastop na svetovnem ali evropskem prvenstvu.
V individualnih športnih panogah je dovoljeno:
• izvajanje državnih prvenstev za člane in velikih mednarodnih športnih prireditev: svetovno in evropsko prvenstvo ter svetovni pokal.

Za športnike, ki jim je v skladu z zgornjimi dikcijami dovoljeno tekmovati, je dovoljen tudi proces športne vadbe.

Za izvajanje treningov in izvedbo tekmovanj se lahko uporabljajo vsi športni objekti in površine za šport v naravi, kot jih določa Zakon o športu: športni centri, športni objekti, vadbeni prostori, vadbene površine ter površine za šport v naravi.

Prisotnost gledalcev na športnih tekmovanjih ni dovoljena.

Športniki in strokovni delavci v športu morajo upoštevati vsa navodila ministrstva, pristojnega za zdravje, in Nacionalnega inštituta za javno zdravje za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so objavljena na spletni strani.

Za športnike in športne delavce se pri izvajanju športnih dejavnosti iz tega odloka ne uporabljajo odloki, ki določajo omejitve zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19.

Športni pozdrav,

Olimpijski komite Slovenije - Združenje športnih zvez


Uradno

PREDLOG ZA REORGANIZACIJO BZS ( 9.nov.2020)

Pozdravljeni!

Delovna skupina je sestavila dokončni predlog reorganizacije BZS.

PREDLOG ZA REORGANIZACIJO BZS


Vse klube poziva, da v roku 15 dni sporočijo imena vsaj dveh svojih članov (še raje vsaj treh), ki so pripravljeni sodelovati pri delu BZS in jih prosi, da sočasno sporočijo tudi preferenčna področja, na katerih bi prijavljeni člani lahko delovali.

Klubi svoje člane in njihove sposobnosti najbolje poznajo, zato se pričakuje, da se bodo vsi klubi odzvali, da si torej ne bodo dovolili biti samo potrošniki, pač pa da bodo soustvarjalci po svojih najboljših močeh.

Prijave se zbirajo elektronsko na naslovu bridgeakademija@gmail.com.

V primeru, da do 24.11. delovna skupina ne bo dobila vsaj 12 kandidatov,ki so zainteresirani za delo in pomoč pri delovanju BZS, bomo smatrali da naš predlog ni sprejemljiv za večino članov in ga bomo posledično morali umakniti iz procedure.


Za delovno skupino

Marjan Zadel


Uradno

Omejitve zbiranja oseb - obvestilo OKS (22.okt.2020)

ČLANICE OKS - ZŠZ

Spoštovani, ker se na nas obrača več športnih društev in zvez z vprašanjem, če lahko organizirajo skupščine ali izvršne odbore društev vam sporočamo, da od 19. 10. 2020 velja Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2, ki na območju celotne Slovenije PREPOVEDUJE zbiranje več kot 6 ljudi. Zbiranje do šest ljudi je dovoljeno samo, če je mogoče zagotoviti minimalno varnostno razdaljo v skladu s sprejetimi navodili oziroma priporočili NIJZ.

Prav tako je PREPOVEDANO prehajanje med statističnimi regijami.

V kolikor ni izvedljivo, da organe društev ali zvez lahko izvedete pod zgornjimi pogoji vas pozivamo, da le te skličete virtualno ali pa sklice skupščin odložite na kasnejši čas.

Ostanite zdravi!

Športni pozdrav,

Olimpijski komite Slovenije - Združenje športnih zvez


Ostalo

Tip Datum Kraj Zahtevnost Udeležba
Klubski 2.sep.2020 Klubske točke - 1 0
Parski 7.mar.2020 Zagreb - Parsko prvenstvo Hrvaške za dame 2 17
Parski 7.mar.2020 BZS - Odprto prvenstvo Slovenije za seniorske pare 2019/2020 6 26
Parski 1.mar.2020 Celje - 20. Odprto spomladansko parsko prvenstvo v bridžu 1 52
Parski 8.feb.2020 BZS - Odprto prvenstvo Slovenije za damske pare 2019/2020 6 26
Moštveni 2.feb.2020 Logarska dolina - 10. Plesnik Open Teams 2 8
Parski 31.jan.2020 Logarska dolina - 10. Plesnik Open Pairs 1 18
Parski 19.jan.2020 Wien - Boulevardturnier - Parski 1 29
Moštveni 12.jan.2020 BZS - Državno moštveno prvenstvo 2019/2020 - Kategorija II. 6 8
Moštveni 12.jan.2020 BZS - Državno moštveno prvenstvo 2019/2020 - Kategorija I. 6 10