Bridge zveza Slovenije Turnirji Prijava v sistem / Log in
Uradno

Sklic nadaljevanja skupščine Bridge zveze Slovenije (18.sep.2020)

Skladno s 4. členom Statuta BZS sklicujem nadaljevanje redne skupščine BZS (prekinjeno 1.9.2020), ki bo dne 17.11.2020 ob 18:00 uri v dvorani na Špici v Celju.

Osnutek dnevnega reda:
1. Izvolitev delovnega predsednika, ugotovitev sklepčnosti, izbira
zapisnikarja in dveh overiteljev.
2. Programska reorganizacija BZS.
3. Volitve UO, NO, disciplinske komisije in ostalih organov skladno s
sprejeto programsko reorganizacijo.
4. Sprejem poslovnika in finančnega pravilnika.
5. Nadaljevanje tekmovanj upoštevajoč vladne ukrepe, zakone in predloge
NIJZ ter ŠZS in MOC.
6. Program dela za novo sezono 2020/2021.
7. Finančni plan za sezono 2020/21.
8. Razno.

Prosimo vse zainteresirane, da podajo dodatne predloge oziroma točke dnevnega reda pred končno objavo slednjega. Objavljene točke morajo biti v skladu s statutom, torej zadevati skupščino in ne samo upravni odbor. Dodane utemeljene predloge bomo vključili v dnevni red do 17.10.2020.

Člani z več kot 30 registriranimi igralci imajo pravico do dveh delegatov. Skupščina veljavno odloča, če je na seji prisotna večina delegatov. Če ob napovedanem začetku seje skupščine ni navzočih dovolj delegatov, se začetek seje preloži za pol ure, nakar se seja lahko začne, če je prisotnih vsaj šest delegatov. Delegati (ne velja za predsednike klubov) se morajo OBVEZNO izkazati s pooblastili klubov.

Bridge zveza Slovenije

Predsednik, Tolja Orač

Celje, 18.09.2020


Uradno

Razpis za skrbnika opreme BZS ( 5.sep.2020)

Iščemo skrbnika opreme BZS za državna tekmovanja.

Naloga skrbnika je skladiščenje celotne opreme v varnem, suhem, zaklenjenem prostoru in dostava opreme po nalogu organizatorja na mesto organizacije državnega prvenstva in nazaj v skladišče ob terminih, ki jih organizator določi.
Med naloge spadajo vsa DP, tako kvalifikacije kot tudi polfinala in finala.

Delo je plačano, pogodba se sklene za obdobje najmanj dveh let.

Kandidate prosimo, da prijave pošljete na mail: predsednik@bridge-zveza.si

Predsednik BZS, Tolja Orač


Uradno

Sezona 2019-20 je zaključena ( 2.sep.2020)

Na redni skupščini BZS so se klubi z večino odločili, da ne bodo nadaljevali lige, kot smo prvotno planirali. Torej zadnja kola lige odpadejo, do sedaj doseženi rezultati se zaradi objektivnosti ne upoštevajo in lige v sezoni 2019-20 ni bilo.

Končne rezultate lanske sezone, medalje in plakete ter odbitek točk glede na delno okrnjeno sezono bomo objavili čim prej, ko bo narejena temeljita analiza vpliva zmanjšanega obsega domačih in tujih turnirjev na končni zbir točk.

Ker smo spustili iz programa Dneve slovenskega bridža zaradi zdravstvene situacije v državi, bomo medalje, plakete in pokale dostavili osebno ali po pošti po objavi uradnih rezultatov.

Glede na nasprotovanje klubov, da bi že sedaj začeli s tekmovanji, bomo naslednje obvestilo o začetku nove sezone vključno s tekmovalnim koledarjem objavili v novembru.

Predsednik BZS


Uradno

Končna objava o skupščini in dopolnjen dnevni red (19.avg.2020)

Sklic skupščine Bridge zveze Slovenije

Skladno s 4. členom Statuta BZS sklicujem skupščino BZS, ki bo dne
01.09.2020 ob 18:00 uri v dvorani na Špici v Celju.

Dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti, izbira zapisnikarja in dveh overiteljev.
2. Letno poročilo o delu UO in komisij ter glasovanje o sprejemu poročil.
3. Finančno poročilo in poročilo o računovodskih izkazih za leto 2019 ter
glasovanje o sprejemu poročil.
4. Poročilo NO ter glasovanje o sprejemu poročila.
5. Predlog za razrešitev predsednika Bridge zveze Slovenije. Prisotni delegati o
tej točki glasujejo. Predsednik BZS je razrešen, če za predlog glasuje vsaj 2/3
na skupščini prisotnih.
6. Volitve novega UO (prejšnjemu je potekel mandat)
7. Nadaljevanje tekmovanj upoštevajoč vladne ukrepe, zakone in predloge
NIJZ ter ŠZS in MOC.
8. Program dela za novo sezono 2020/2021.
9. Finančni plan za novo sezono 2020/2021.
10. Razno.

( v primeru razrešitve predsednika oziroma neizvolitve novega upravnega odbora obravnava točk 7. 8. in 9. odpade, predsedujoči pa izvede glasovanje o sklicu izredne volilne skupščine)

Člani z več kot 30 registriranimi igralci imajo pravico do dveh delegatov. Skupščina veljavno odloča, če je na seji prisotna večina delegatov. Če ob napovedanem začetku seje skupščine ni navzočih dovolj delegatov, se začetek seje preloži za pol ure, nakar se seja lahko začne, če je prisotnih vsaj šest delegatov. Delegati (ne velja za predsednike klubov) se morajo OBVEZNO izkazati s pooblastili klubov.

Bridge zveza Slovenije

Predsednik, Tolja Orač


Uradno

Osnutek dnevnega reda skupščine ( 1.avg.2020)

Sklic skupščine Bridge zveze Slovenije

Skladno s 4. členom Statuta BZS sklicujem skupščino BZS, ki bo dne
01.09.2020 ob 18:00 uri v dvorani na Špici v Celju.

Osnutek dnevnega reda:
1. Ugotovitev sklepčnosti, izbira zapisnikarja in dveh overiteljev.
2. Letno poročilo o delu UO in komisij.
3. Finančno poročilo in poročilo o računovodskih izkazih za leto 2019.
4. Poročilo NO.
5. Glasovanje o sprejemu bilance in računovodskih izkazih za leto 2019.
6. Nadaljevanje tekmovanj upoštevajoč vladne ukrepe, zakone in predloge
NIJZ ter ŠZS in MOC.
7. Program dela za novo sezono 2020/2021.
8. Nabava potrebne opreme in finančni plan za novo sezono 2020/2021.
9. Razno.

Prosimo vse zainteresirane, da podajo dodatne predloge oziroma točke dnevnega reda pred končno objavo slednjega. Objavljene točke morajo biti v skladu s statutom, torej zadevati skupščino in ne samo upravni odbor. Dodane utemeljene predloge bomo vključili v dnevni red do 17.08.

Člani z več kot 30 registriranimi igralci imajo pravico do dveh delegatov. Skupščina veljavno odloča, če je na seji prisotna večina delegatov. Če ob napovedanem začetku seje skupščine ni navzočih dovolj delegatov, se začetek seje preloži za pol ure, nakar se seja lahko začne, če je prisotnih vsaj šest delegatov. Delegati (ne velja za predsednike klubov) se morajo OBVEZNO izkazati s pooblastili klubov.

Priloge (naknadno ob objavi dokončnega dnevnega reda):
1. Letno poročilo ter poročila komisij.
2. Računovodski izkazi in poročila.
3. Poročilo NO.
4. Program dela in finančni plan.

Bridge zveza Slovenije

Predsednik, Tolja Orač


Uradno

Skupščina BZS ( 2.jul.2020)

Skupščina BZS bo 01.09.2020 ob 18.00 uri v okolici Celja, če bodo za sestajanje takrat dani vsi pogoji (zdravstveno mnenje, zakoni in ukrepi).

Glede na trenutne razmere bomo lokacijo in dnevni red objavili naknadno.

UO BZS


Uradno

Bridž liga 2019/20 in zaključek sezone (20.jun.2020)

UO BZS obvešča vse klube in igralke/ce, da bomo odigrali zadnja kola lige 2019/20 dne 19. in 20.9.2020 v Velenju ali okolici. UO si pridržuje pravico do sprememb v primeru, da ne bodo zagotovljeni varnostni predpisi glede zdravja in upoštevajoč navodila vlade ter zdravstvenih organizacij.

Po željah klubov bomo preskočili vsa neodigrana prvenstva in zaključili sezono 2019/20 z 31.05.2020. Rezultat lige (A, B in C) se bo upošteval v prejšnji sezoni, nova sezona 2020/21 pa s to objavo že poteka.

Odpis točk bo sledil naknadno, ko bodo pristojni organi podali predlog za višino odpisa točk in bo vsekakor manjši od predpisanih 15%-ov.

Vsem želimo mirno in toplo poletje ter obilo zdravja, UO BZS


Uradno

Zamenjana predsednica disciplinske komisije in vodja učne sekcije ( 5.jun.2020)

Po odstopu Lije Ane Novak z omenjenih mest v komisijah je UO BZS danes našel in soglasno potrdil novo predsednico disciplinske komisije in novega vodjo učne sekcije. To sta Gozdana Petrič in Marjan Zadel. Zahvaljujemo se Liji Ani Novak za vso opravljeno delo in čestitamo novo izbranima kandidatoma za njune funkcije.

UO BZS


Uradno

Nadaljnje informacije o odpovedi in možnem nadaljevanju državnih tekmovanj, obvestila WBF, EBL, IF ter mnenje UO BZS ( 2.jun.2020)

Glede na obvestila zdravstvenih organizacij, krovnih organizacij bridža in športa sploh ter mnenja OU BZS sporočamo, da bomo nadaljevali z državnimi prvenstvi zadnji vikend v juniju, ČE BODO IZPOLNJENI VSI POGOJI ZA TAKŠNO PRVENSTVO in bo tekmovanje varno za udeležence. Sezono bomo zaključili s 30.09.2020. Trenutno ne priporočamo igranja bridža »v živo«.
Več o virusu, športnih aktivnostih in priporočilih oziroma prepovedih lahko preberete v obvestilih in informacijah pristojnih organov ali na naslednji povezavi:
http://www.worldbridge.org/wp-content/uploads/2020/05/RiskassessmentinBridgeActivity.pdf
Želimo vam zdravje in mirno poletje, ostanite v stiku z bridžem preko portala BBO, kjer nas razveseljujeta z organizacijo turnirjev različnih kategorij in s tečaji ter analizami Sašo in Marjan s pomočniki.
UO BZS


Novice

Obvestilo OKS o vadbi športnikov in mnenje UO BZS o nadaljevanju sezone ( 1.maj.2020)

UO BZS glede na mnenje WBF, EBL in OKS smatra, da je preuranjeno nadaljevanje sezone s tekmovanji v bridžu. Pričakovati je še drugi val okužb in naš šport narekuje bližino igralcev manj kot dva metra, poleg vsega pa je večina igralcev v rizični skupini nad 60 let in s tem bolj ogrožena. Če bo mogoče in varno, bomo poskušali organizirati vsaj zadnja kola lige v juniju 2020.

Dodajamo še sporočilo OKS:

" ČLANICAM OKS - ZŠZ

Spoštovani,
Uvodoma se iskreno zahvaljujemo za aktivno in konstruktivno sodelovanje pri vseh aktivnostih v povezavi s pripravo ukrepov, gradiv in podatkov v zadnjem času.

V povezavi s sproščanjem ukrepov glede vadbe oziroma treningov športnikov ter tudi ostalih organiziranih športnih aktivnosti Vam sporočamo aktualno stanje:

• Vlada RS je po včerajšnji seji, 29.4., najavila sprostitev omejitev za vadbe oziroma treninge (mogoče tudi za določena tekmovanja), govorili so o načrtu postopnega odpiranja;
• Vlada RS včeraj še ni sprejela konkretnih določil ali navodil glede sprostitve ukrepov za izvajanje treningov oziroma organiziranih oblik vadbe za registrirane športnike;
• Predvidoma bo Vlada RS obravnavala konkretna določila glede sprostitve omejitev za treninge prihodnji teden, mogoče že v ponedeljek 4.5.;
• Pred sejo Vlade RS prihodnji teden bo, na podlagi Vaših posredovanih predlogov priporočil, NIJZ obravnaval in pripravil ustrezna priporočila za upravnike objektov ter uporabnike oziroma udeležence vadbe;
• Trenutno posameznik lahko, ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih oseb, na prostem oziroma odprtih javnih krajih, izvaja športno-rekreacijsko dejavnost individualnega značaja ali izvaja takšno športno-rekreacijsko dejavnost, pri kateri ob običajnem izvajanju ni mogoč stik z drugimi posamezniki --> razlika od prej veljavnega odloka je, da športna dejavnost ni omejena na občino stalnega prebivališča, ostalo pa je vse isto.

O vseh morebitnih spremembah Vas bomo nemudoma obvestili.
Športni pozdrav,

Olimpijski komite Slovenije - Združenje športnih zvez"


Uradno

Odpoved svetovnih prvenstev (17.apr.2020)

Objavljamo odpoved svetovnih prvenstev s strani WBF, kot sledi:

"Cancellation of the World Bridge Championships 2020

It is with regret the WBF announces that, due to the COVID-19 outbreak, the World Youth Bridge Team Championships and the World Bridge Games, both to be held in Salsomaggiore Terme, Italy, respectively from 31st July to 9th August and from 21st August to 4th September have been cancelled. Both the events have been postponed to 2021, still to be hosted in Salsomaggiore Terme and retaining their names of 2020 Championships.
The exact dates and the 2021 WBF Calendar of Events will be defined in due time.

The WBF apologises for any inconvenience caused in taking the decision to cancel and postpone the championships at this stage, but the priority of the WBF is the health and welfare of its National Bridge Organisations, registered members and people attending its event.

The WBF is grateful to the City of Salsomaggiore Terme and the Italian Bridge Federation for their cooperation and support and we are informed that Salsomaggiore will refund the deposit already paid through ADAST for the hotel accommodation.

The WBF shares its concern and best wishes for players, officials, families and colleagues, and for everyone who has been affected by the global COVID-19 pandemic.

Further information will follow.

Your sincerely
Anna Gudge
WBF Communication Manager"


Novice

Prvo EX - YU prvenstvo v bridžu na BBO (11.apr.2020)

Ex Yu Parsko Online Prvenstvo by Stella & Brix

Povezava - https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9r2UzLijG5r7GrW6MT76U2umr_5eXhy0QOoWn-jAvaLwgwQ/viewform?fbclid=IwAR07aoGC1-STWxiOuGiuLk8lja93zwGQBZJFfN6T1-nv3Qb1GLUx7K5rU1M

Drage bridžistice i bridžisti,

kako bi olakšali i upotpunili ove duge dane u čudnim vremenima a pritom pripazili da naša kvaliteta igre ostane na visokoj razini odlučili smo se za organizaciju jednog ozbiljnijeg turnira na BBO.

Predstavljamo Vam prvo odgovorno online EX YU parsko prvenstvo. (13.-19.4.2020.)

Stella & Brix

P.S.: več na https://www.homeofbridge.com/.


Novice

Informacije zaradi odpovedi državnih tekmovanj (31.mar.2020)

Zaradi državnih ukrepov glede virusa COVID-19 je stanje prekinitve ciklusa državnih tekmovanj nespremenjeno. Pričakovana umiritev situacije v zgodnjem poletju nam daje možnost, da bomo lahko nadaljevali s prvenstvi v poletnih dneh.

Če bo varno in dovoljeno, bomo nadaljevali s prvenstvi od junija dalje in podaljšali sezono do 31.08.2020 tako, da bo program za sezono 2019/20 izpolnjen. Prestavljen je tudi običajen termin za skupščino, tega bomo objavili takoj, ko bodo preklicani državni ukrepi in bo druženje varno.

Želimo vam zdravo, mirno in brezskrbno pomlad, ostanite v stiku z bridžem preko portala BBO, kjer nas razveseljujeta z organizacijo turnirjev različnih kategorij in s tečaji ter analizami Sašo in Marjan s pomočniki.

UO BZS


Uradno

Podpora organizatorjema turnirjev na BBO (25.mar.2020)

UO BZS je sklenil podpreti oba organizatorja BBO turnirjev Marjana Zadela in Aleksandra Petrova s skupnim zneskom 200,00 € mesečno za čas trajanja prepovedi druženja, torej prepovedi igranja v klubih.

Obenem predlagamo, da skladno z mnenjem večine slovenskih klubov doniramo 0,50€ po udeležencu na turnirju s tem, da posameznik mesečno sešteje nastope in nakaže znesek. Obliko plačila bosta organizatorja javila.

Ob tej priložnosti se UO BZS najlepše zahvaljuje organizatorjema, ki vzdržujeta druženje ob igri bridža in nas tako povezujeta v težkih trenutkih.


Uradno

Nov Disciplinski pravilnik BZS je stopil v veljavo dne 17.03.2020 (17.mar.2020)

Od danes velja nov Disciplinski pravilnik BZS. Vsi člani klubov so ga dolžni prebrati in poznati, kajti nepoznavanje jih ne opravičuje krivde. Pravilnik najdete na stani BZS med "pravilniki".

Za UO BZS, Tolja Orač


Novice

ODPOVED VSEH TEKMOVANJ V LJUBLJANI (16.mar.2020)

ŠD Greens 31 in BK Tivoli obvečata, da so do nadaljnega odpovedani vsi dogodki v Ljubljani (v klubskih prostorih ŠD Greens 31).


Novice

TURNIRJI NA BBO (15.mar.2020)

Drage bridžistke in bridžisti,

Glede na trenutno situacijo s Covid19 virusom in odpovedjo vseh klubskih srečanj, smo se v Bridge akademiji odločili, da kot nadomestilo za klubske turnirje organiziramo krajše turnirje na BBO.
Ideja je, da organiziramo dnevno 2 turnirja: ob 18. uri in 20. uri. Na turnirju se bo igralo 12 bordov.
Prvi turnir (poskusni) se bo izvedel danes, 15.3.2020 ob 20. uri. Predvidoma 12 bordov - med 20. in 21:30. uro.

Ker pa bi bil turnir zaprt (le za bridžiste iz Slovenije in nekaj njih iz Hrvaške),vse zainteresirane naprošamo, da pošljete (PRAVA IMENA IN VZDEVKE) vnaprej na moj elektronski naslov: bridgeakademija@gmail.com do 19:00 in se seveda pojavite na internetu 10 minut pred začetkom turnirja. Prijave za registrirane pare (tisti, ki ste poslali po elektronski pošti svoje vzdevke in imena) bomo za vsak turnir omogočili na straneh www.homeofbridge.com. V primeru da vas ne bo, vas bo BBO sistem sam avtomatično odstranil.

Če poskus uspe, bomo nadaljevali s turnirji vsak dan.

Tehnični vodja: Aleksander Petrov (herbi_ na BBOju) , sodnik Marjan Zadel (ZADEL na BBO). na voljo vam bova za prijave in vse ostalo eno uro pred začetkom turnirja. Kliknite najini imeni, pa bomo rešili morebitne zaplete oziroma vas bomo dodali na listo igralcev.

Za vsa morebitna dodatna vprašanja sem vam na voljo na tem elektronskem naslovu.

Lep pozdrav, Aleksander Petrov in Marjan Zadel


Uradno

Odpoved vseh državnih tekmovanj v organizaciji BZS (11.mar.2020)

UO BZS je na svoji izredni seji dne 11.03.2020 sprejel sklep, da

UKINJAMO VSA DRŽAVNA PRVENSTVA V ORGANIZACIJI BZS do nadaljnjega.

Obveščali vas bomo o možnosti nadaljevanja prvenstev glede na ukrepe vlade, možnosti v okviru dovoljenega in opcij, ki nam bodo takrat dane glede na potrebne prostore in primerne datume.

UO BZS - za: Tolja Orač, predsednik


Turnirji

43. memorial Vilka Kledeta Postojna - ODPOVEDAN (10.mar.2020)

Nadomestni datum sporočimo takoj, ko bo to mogoče.


Uradno

Ukrepi ob pojavu virusa Covid-19 (10.mar.2020)

Spoštovani predsedniki klubov, drage prijateljice in prijatelji bridžisti!

Pojav virusa Covid-19 je v naš vsakdan vnesel novo in nezaželeno dinamiko, česar ne moremo prezreti.
BZS preučuje, katere ukrepe moramo sprejeti. To seveda zadeva vsa državna prvenstva in ligo, torej vsa tekmovanja v organizaciji BZS.
Razmere se spreminjajo iz ure v uro in zagotoviti si moramo še nekaj časa za oceno pogosto nasprotujočih si informacij o obsegu in širjenju okužbe. Poslušati moramo tudi zdravstvene delavce in vladne nasvete oziroma napotke za naše državljane.
Velike dogodke po vsem svetu odpovedujejo ali prestavljajo na poznejše datume. BZS bo storila vse, da bodo prvenstva potekala po načrtih, vendar se moramo držati pravil in direktiv vlade, zato ne moremo prezreti možnosti prestavitve ali odpovedi.
Zavedamo se, da je ta negotovost za vas problematična tako, kot za nas in organizatorje.
Pomagate nam lahko z informacijami ali nasveti, ki jih objavlja vlada oziroma Ministrstvo za zdravje in menite, da bi nam lahko prišle prav pri odločitvah. Prosimo za posredovanje na e-pošto tolja.orac@netsi.net.
Nadaljnje informacije (predvsem za ligo 21. in 22.3.) bomo posredovali v ponedeljek, 16.3.2020, torej 5 dni pred objavljenim ligaškim tekmovanjem.
Hvala za razumevanje in lep pozdrav,
Za UO – Tolja Orač


Ostalo

Tip Datum Kraj Zahtevnost Udeležba
Klubski 9.mar.2020 Klubske točke - 1 0
Parski 7.mar.2020 Zagreb - Parsko prvenstvo Hrvaške za dame 2 17
Parski 7.mar.2020 BZS - Odprto prvenstvo Slovenije za seniorske pare 2019/2020 6 26
Parski 1.mar.2020 Celje - 20. Odprto spomladansko parsko prvenstvo v bridžu 1 52
Parski 8.feb.2020 BZS - Odprto prvenstvo Slovenije za damske pare 2019/2020 6 26
Moštveni 2.feb.2020 Logarska dolina - 10. Plesnik Open Teams 2 8
Parski 31.jan.2020 Logarska dolina - 10. Plesnik Open Pairs 1 18
Parski 19.jan.2020 Wien - Boulevardturnier - Parski 1 29
Moštveni 12.jan.2020 BZS - Državno moštveno prvenstvo 2019/2020 - Kategorija II. 6 8
Moštveni 12.jan.2020 BZS - Državno moštveno prvenstvo 2019/2020 - Kategorija I. 6 10