Bridge zveza Slovenije Turnirji Prijava v sistem / Log in
Uradno

ONLINE MOŠTVENO DRŽAVNO PRVENSTVO ( 9.apr.2021)

Bo potekalo v soboto, 17. aprila 2021 na REALBRIDGE. Na podlagi sklepa UO BZS je tekmovanje za igralce brezplačno.

Na tekmovanje se je prijavilo 16 moštev.

PRIJAVLJENA MOŠTVA


Končni rezultati

Rezultati prva seansa

Vse igralce naprošamo, da se držijo sledečih navodil:

1. Na portal RealBridge se logirajte najkasneje 15 minut pred začetkom tekmovanja (13:45).
2. Moštvo se vsede za isto mizo - pisalo bo na njej ime moštva. Bodite pozorni da se usedete nasproti partnerja.
3. Od vseh igralcev se pričakuje, da poznajo delovanje platforme RealBridge.

Za vas smo pripravili pisna in video navodila za Real Bridge:
Kako naredimo test pred prvo prijavo
Kako poteka igra na platformi

PISNA NAVODILA


Pravica nastopa:
1. registrirani člani BZS v tekoči tekmovalni sezoni
2. število udeležencev - omogočili bomo nastop vsem prijavljenim
3. kamera in zvok morata biti vključena

Tekmovanje bo potekalo v dveh delih (7 kol po 8 bordov) po sistemu Švicar: 1. del ob 14. uri (3x8 bordov), 2. del ob 18:30 uri (4x8 bordov).

Podeljene bodo kategorizacijske točke za ostala moštvena državna tekmovanja.

Prijave zbiramo po elektronski pošti: marjan.zadel1@gmail.com do petka, 16.04.2021 do 18. ure. Prijava mora vsebovati ime moštva in vse igralce (4-6 igralcev).

BZS


Novice

Poskusni turnir na RealBridgeu ( 9.apr.2021)

RealBridge turnir 11. 4. 2021 - Rezultati


Uradno

Aktualna lestvica BZS - SEZONA 2020/2021, 31.03.2021 ( 8.apr.2021)

Objavljamo trenutno aktualno lestvico BZS na datum 31.03.2021.
Trenutni odbitek točk na začetku sezone znaša 15 %. Glede na okoliščine pa se bo zmanjšal, odvisno od tega, koliko tekmovanj se bo izvedlo do konca tekmovalne sezone. Posledično to pomeni, da se bo stanje kategorizacijskih točk vsem igralcemn povečalo za delež zmanjšanja odbitka. Igralci/ke, kjer je stanje označeno z rjavo barvo, so že pridobili nove kategorije. Naslednja objava aktualne lestvice bo v začetku meseca maja glede na stanje 30.4.2021.


AKTUALNA LESTVICA BZS


PRILOGE:


OSVOJENE KATEGORIZACIJSKE TOČKE V SEZONI 2020/2021KLUBSKE TOČKE ZA TURNIRJE V ŽIVOKLUBSKE TOČKE ZA ONLINE TURNIRJE


BZS


Uradno

Sklepi UO BZS, 25.03.2021 (27.mar.2021)

UO je sprejel naslednje sklepe:
Ad. 1 Potrdi se veljavnost kandidature Tomaža Adamiča s člani bodočega upravnega odbora
Ad. 2. Razpiše se kandidacijski postopek za člane Nadzornega odbora, Disciplinske komisije in Strokovnega sveta BZS in se pozivajo klubi, da do vključno 12.4. 2021 podajo generalnemu sekretarju pisne predloge svojih kandidatov za izvolitev v navedene tri organe.
Ad.3. Določi se datum volilne skupščine BZS, ki bo 20.5.2021 in se sprejme sklep, da se volilni skupščini predlaga, da novoizvoljenemu vodstvu podeli mandat z začetkom 1.6.2021.
Ad.4. UO sklene, da se na volilni skupščini delo omeji na izvolitev novega vodstva in poročila o delu BZS v času od zadnje skupščine, medtem, ko se obravnavanje in
sklepanje o bodočem delovanju BZS prepusti novemu vodstvu.


Uradno

KANDIDATURA ZA PREDSEDNIKA BZS (19.mar.2021)

Zč. UO je na 3. korespondenčni seji dne 17.3.2021 sprejel naslednje

sklepe:

1. Ugotovi se, da je bila do izteka roka vložena samo ena kandidatura za predsednika BZS.
2. Pozivajo se klubska vodstva, da v roku do 22.3.2021 podajo obrazložene pripombe ali pisne zahtevke za pojasnila v zvezi s pogramom kandidata.
3. Kandidat lahko poda UO odgovore in dodatna pojasnila do 24.3.21.
4. Seja zč. UO BZS bo 25.3.21
5. Vsa komunikacija poteka izključno preko Generalnega sekretarja BZS

Predsednik zč. UO BZS
Dušan Fortuna


Uradno

ONLINE PARSKO DRŽAVNO PRVENSTVO (13.mar.2021)

Bo potekalo v soboto, 20. marca 2021 na REALBRIDGE. Na podlagi sklepa UO BZS je tekmovanje za igralce brezplačno.


URADNI REZULTATI SKUPINA A


SKUPNI REZULTATI SKUPINA A

A 1. seansa

A 2. seansa


URADNI REZULTATI SKUPINA B


SKUPNI REZULTATI SKUPINA B

B 1. seansa

B 2. seansa


DODATNA POJASNILA IN NAVODILA


RAZPOREDITEV PAROV PO SKUPINAH


Pravica nastopa:
1. registrirani člani BZS v tekoči tekmovalni sezoni
2. število udeležencev - omogočili bomo nastop vsem prijavljenim
3. kamera in zvok morata biti vključena

Igrali bomo 2 seansi: 1 seansa ob 14. uri, 2. seansa ob 18:30 uri.
Število skupin (glede na kategorije) bo določeno in objavljeno po izteku roka za prijave in je odvisno od števila prijav. Pričakujemo, da se bo igralo v dveh kategorijah.
Podeljene bodo kategorizacijske točke na enak način kot na tekmovanju v živo.

BZS


Uradno

Promocijski dogodki na platformi Real Bridge ( 4.mar.2021)

Zadnji promocijski dogodek bo v petek 19. 3. ob 20.00. Takrat bo čas, da preverite vaše nastavitve, odigrate par partij, da se navadite na platformo.
Hvala vsem igralcem, ki so se udeleževali poskusnih turnirjev!
Neobvezne prijave in povezava do RB

Rezultati torek:
Rezultati na HoB
Rezultati na RB

Za vse dodatne informacije o platformi lahko pišete na gregor.rus14@gmail.com (ali 051-323-698), prav tako pa vas naprošamo, da si ogledate navodila za prijavo.
Za vas smo pripravili pisna in video navodila za Real Bridge:
Kako naredimo test pred prvo prijavo
Kako poteka igra na platformi

NAVODILA PISNA

NOVO - Rezultati sobota


Uradno

Kategorizacijske točke za online turnirje 2021 ( 1.mar.2021)

V priloženi datoteki objavljamo pridobljene kategorizacijske točke za online turnirje.

SKUPNO 2021


FEBRUAR 2/2 2021


FEBRUAR 1/2 2021


JANUAR 2021


BZS


Uradno

Kandidatura za predsednika BZS: Tomaž Adamič ( 1.mar.2021)

BZS je prejela kandidaturo za predsednika BZS: Tomaž Adamič

Objava kandidatur je informativna. Kandidature se bodo objavljale po časovnem zaporedju prispetja. Dopolnitve ali spremembe so mogoče do izteka roka za prijavo (15.3.2021). O kandidaturah bo UO odločal v roku 15 dni po izteku roka za prijave.

PRIPOROČILNO PISMO BK TIVOLI


PROGRAM BZS - TOMAŽ ADAMIČ Z EKIPOUradno

KONČNA LESTVICA ZA SEZONO 2019/2020 (23.feb.2021)

Na podlagi sklepa UO BZS, ki ga je sprejela na 7. seji UO BZS, se objavi končna lestvica za sezono 2019/2020.

Ad. 1 Sklepi vezani na zaključek sezone 2019-2020:
- a. Sprejme se aktualna lestvica igralcev BZS, ki jo je izdelala Bridge
Akademija (BA).
- b. Potrdijo in razglasijo se imetniki novih kategorij (seznam v prilogi).
- c. Razglasi se bridžistka leta, to je Barbara Drinovec Drnovšek, MM, osvojenih
579,39 točk.
- d. Razglasi se klub leta, to je BK Maribor, osvojenih 2.392,15 točk.*
- e. Razglasijo se prejemniki diplom (seznam v prilogi). Dobitniki jih glede na
izredne razmere prejmejo preko svojih klubov.
- f. Podelitev ostalih priznanj (pokali, kolajne, plakete) se odloži do prvih v živo
izvedenih Dnevov slovenskega bridža.

(*Ker je BZS pri izračunih v zvezi z zaključkom sezone nepričakovano ostala brez dosedanje pomoči, se je obrnila na Bridge Akademijo, ki je opravila vse izračune).


KONČNA AKTUALNA LESTVICA ZA SEZONO 2019/2020


OSVOJENE KATEGORIJE


BRIDŽIST/KA LETA


KLUB LETAUradno

ONLINE INDIVIDUALNO DRŽAVNO PRVENSTVO (14.feb.2021)


KATEGORIJA 1 - SKUPNI REZULTATI


KATEGORIJA 2 - SKUPNI REZULTATI


REZULTATI 1. SEANSA - KATEGORIJA 1

REZULTATI 2. SEANSA - KATEGORIJA 1

REZULTATI 1. SEANSA - KATEGORIJA 2

REZULTATI 2. SEANSA - KATEGORIJA 2

Na tekmovanje se je prijavilo 56 igralk in igralcev. Glede na kategorije smo jih razdelili v dve skupini po 28. Znotraj skupin se bo igralo 2 seansi po 27 bordov, tako da bodo vsi igralci igrali v vsaki seansi v paru z vsemi igralci.
Igralni čas 7 minut po bordu. Naprošamo vse igralce da upoštevajo igralni čas.
Kibiciranje ne bo dovoljeno.

Kategorija 1


Kategorija 2


Vse igralce naprošamo, da so na BBO najkasneje ob 13:50 uri in se prijavijo na turnir. Turnirja najdete pod competitive-free tournaments: Kategorija 1 pod bzs1 in kategorija2 pod bzs2. Na tekmovanje na BBO se lahko prijavite že 120 minut pred začetkom

OSNOVNI NAPOTKI: licitacij ni potrebno alertirati, ker igrate vsi enak sistem. Komentarji na mizi med in po končanem kolu niso dovoljeni. Če je kaj narobe ste dolžni poklicati sodnika (zadel).

Bo potekalo v soboto, 20. februarja 2021 na BBO. Na podlagi sklepa UO BZS je tekmovanje za igralce brezplačno.
Sklep UO BZS


Pravica nastopa:
1. registrirani člani BZS v tekoči tekmovalni sezoni
2. poznavanje sistema , ki ga je organizator predpisal (glej prilogo)
3. število udeležencev - omogočili bomo nastop vsem prijavljenim

Igrali bomo 2 seansi: 1 seansa ob 14. uri, 2. seansa ob 18:30 uri.
Število skupin (glede na kategorije) bo določeno in objavljeno po izteku roka za prijave in je odvisno od števila prijav. Pričakujemo, da se bo igralo v dveh kategorijah.
Podeljene bodo kategorizacijske točke s faktorjem 0,5 (polovične kot za tekmovanje v živo)

Predpisan licitacijski sistem


Prijave: najpozneje do petka, 19.02.2021 do 18. ure na: PRIJAVE ali marjan.zadel1@gmail.com

BZS


Novice

Poskusni turnir na Real Bridge (12.feb.2021)

V nedeljo 14. 2. 2021 ob 20. uri bomo preko platforme REALBRIDGE izvedli poskusni turnir za pare. Igrali bomo 8 kol po 2 boarda, IMP obračun. Navodila za prijavo in igranje so priložena, ob morebitnih nejasnostih pa se lahko obrnete na Gregorja Rusa.

KONČNA NAVODILA IN POVEZAVA DO TURNIRJA


Povezava do turnirja bo objavljena v nedeljo, prosimo za predčasne prijave na gregor.rus14@gmail.com (kamor lahko pišete tudi z morebitnimi vprašanji), da lahko lastniku spletne strani sporočimo okvirno število miz.

PRIJAVE

Turnir je brezplačen, tekmovalna komisija pa razmišlja, da bi se preko te platforme izvajala državna parska in ekipna prvenstva na daljavo. Predsednike klubov prosimo, da informacijo delijo tudi med svoje člane.


NAVODILA IN POJASNILAUradno

TOČKOVANJE ONLINE TURNIRJEV ( 6.feb.2021)

UO BZS je na 6. seji sprejel način točkovanja vseh online tekmovanj.
Dodano je bilo še točkovanje za moštvena in individualna tekmovanja.

NAČIN TOČKOVANJA


DODATEK: RAZPREDELNICA ZA INDIVIDUALNE TURNIRJE


Sklep 3.: IGRA Z ROBOTI
- Možnost izbire igre z robotom na online turnirjih BZS, se ukine.
- Robota sme vključiti le vodja turnirja, da izpopolni potrebno število igralnih mest.
- Smiselno se dopolnijo Navodila za igranje na online turnirjih in Prošnja za pridobitev licence za organizacijo online turnirjev
(TK komisija je ob spremljanju BZS online turnirjev ugotovila preveč prijav za igro z roboti. Ker so turnirji namenjeni igranju in druženju igralcev BZS, TK ugotavlja, da možnost robota dejansko izpodkopava smisel, zaradi katerega so bili online BZS turnirji ustanovljeni in organizirani in predlagala njeno ukinitev, čemur je soglasno pritrdil tudi zč.UO).

BZS


Uradno

Vabilo predsednika BZS (30.jan.2021)

Slovenske bridžistke in bridžisti, pozdravljeni.

Po prvem mesecu odkar je BZS dobila začasno vodstvo, bi vas kot začasni predsednik rad na kratko obvestil o novostih.

Prihaja do premikov, ki nam bodo omogočili živahnejše druženje na spletu. Razmerja v zvezi z nadaljnjo uporabo spletne aplikacije Homeofbridge so že urejena in dogovorjena je ustrezna pogodba z BBO. Nekateri klubi kažejo velik interes za pridobitev licenc za vodenje turnirjev na spletu, kar pomeni, da bo ponudba naših turnirjev na spletu v kratkem postala zelo pestra. Igralkam in igralcem v korist smo uredili, da bodo turnirji šteli za kategorizacijske točke in sprejeli smo ustrezna navodila za obnašanje pri igranju online.

Članice in člani začasnega vodstva in tudi sam osebno vas vse vabimo k nadaljnjemu sodelovanju pri projektu prenove dela BZS z željo, da bi slovenske bridžistke in bridžisti zavzeto igrali tudi v teh novih razmerah, se v njih redno in množično družili na BZS online turnirjih ter se veselili naše medsebojne povezanosti.

Vabljeni!

Dušan Fortuna


Uradno

Navodila za igranje na online turnirjih BZS (22.jan.2021)

UO BZS je na 4. seji, 21.01.2021 sprejel Navodila za igranje online turnirjev.
Vse igralce naprošamo, da si navodila prečitajo in jih tudi upoštevajo.

NAVODILA ZA IGRANJE NA ONLINE TURNIRJIH BZS


BZS


Uradno

Poziv zainteresiranim za pridobitev licence BZS za organizacijo online turnirjev (22.jan.2021)

BZS poziva vse zainteresirane za pridobitev licence BZS za organizacijo online turnirjev, da pošljejo prošnjo na elektronski naslov: marjan.zadel1@gmail.com (generalni sekretar BZS). Obrazec prošnje vam je na voljo tukaj:

OBRAZEC


BZS


Novice

POMOČ HRVAŠKIM BRIDŽISTOM PRIZADETIM V POTRESU (15.jan.2021)

UO BZS poziva vse člane BZS da po svojih močeh finančno pomagajo hrvaškim bridžistom, ki jih je prizadel potres.

Prostovoljne donacije se zbirajo na računu:

Zlatko Unetić, Erste bank, Description: Quake, HR1824020063207452920, BIC ESBCHR22

ali

PAY PALL, Zlatko Unetić, zlatko.unetic@gmail.com, Description: Quake.

BZS


Uradno

RAZPIS KANDIDACIJSKEGA POSTOPKA ZA IZVOLITEV REDNIH ORGANOV BZS (11.jan.2021)

Na podlagi sklepa začasnega UO BZS, ki ga je sprejel na 2. seji dne, 7.1.2020 se začne kandidacijski postopek za izvolitev novega predsednika, generalnega sekretarja in članov upravnega odbora. Objava razpisnih pogojev:
A.) Naloge kandidacijske komisije bo opravljal začasni Upravni odbor.
B.) Kandidat je lahko le oseba, ki je član kluba, včlanjenega v BZS.
C.) Kandidaturo v imenu svojega člana vloži klub.
D.) Skrajni rok za vložitev kandidature je ponedeljek, 15.3.2021 na naslov Generalnega sekretarja BZS.
E.) Vsebina kandidacijskega predloga:
o Ime in priimek kandidata
o Program dela
o Način vodenja in organizacije dela
o Poimenski predlog za generalnega sekretarja
o Poimenski predlog za člane upravnega odbora
o Priporočilno pismo kluba za kandidata z obrazložitvijo
F.) Upravni odbor bo potrdil vsako kandidaturo, ki bo upoštevala kriterije iz tega sklepa in bo imela potrditev matičnega kluba.
G.) Poziv za vložitev kandidatur se objavi na spletni strani BZS.
H.),Upravni odbor bo o kandidaturah odločil in odločitev objavil v roku 15 dni po izteku roka za prijave..

BZS


Uradno

ONLINE TEKMOVANJA ( 8.jan.2021)

Od 8.1.2021 do preklica, se online tekmovanja točkujejo.

Upravni odbor s sklepom potrdi naslednja priporočila Tekmovalne komisije:

- Točke sezone 2019/2020, ki se je po sklepu skupščine zaključila 2.9.2020, se obračunajo in spremenijo v kategorizacijo. Glede na razmere je vrednostni odštevek za sezono 2019/2020 10%.
- Licence za organiziranje turnirjev na BBO se ponudijo vsem klubom. Tekmovalna komisija bo izdelala kriterije za njihovo pridobitev
- Turnirji na BBO ostanejo nespremenjeni s tem, da bodo potekali pod okvirjem BZS.
- Turnirji BZS, ki potekajo na BBO, se točkujejo tako, kot se točkujejo klubski turnirji v živo
- Sklep o točkovanju na BBO velja do preklica, ki ga UO izvede takoj, ko bo dovoljena in omogočena igra v živo.
test
BZS


Uradno

Posodobljeni podatki o organih BZS in o sejah ( 5.jan.2021)

Obveščamo vas, da se je na nadaljevanju skupščine BZS izvolilo novo vodstvo.
Podatke najdete pod rubriko "organi", zapisnike sej pa pod rubriko "upravni odbori in skupščine".

BZS


Ostalo

Tip Datum Kraj Zahtevnost Udeležba
Klubski 2.sep.2020 Klubske točke - 1 0
Parski 7.mar.2020 Zagreb - Parsko prvenstvo Hrvaške za dame 2 17
Parski 7.mar.2020 BZS - Odprto prvenstvo Slovenije za seniorske pare 2019/2020 6 26
Parski 1.mar.2020 Celje - 20. Odprto spomladansko parsko prvenstvo v bridžu 1 52
Parski 8.feb.2020 BZS - Odprto prvenstvo Slovenije za damske pare 2019/2020 6 26
Moštveni 2.feb.2020 Logarska dolina - 10. Plesnik Open Teams 2 8
Parski 31.jan.2020 Logarska dolina - 10. Plesnik Open Pairs 1 18
Parski 19.jan.2020 Wien - Boulevardturnier - Parski 1 29
Moštveni 12.jan.2020 BZS - Državno moštveno prvenstvo 2019/2020 - Kategorija II. 6 8
Moštveni 12.jan.2020 BZS - Državno moštveno prvenstvo 2019/2020 - Kategorija I. 6 10