BZS

menu
Prijava
Facebook
Pišite nam
Rezultati
Začetek

BZS

Začetek
Rezultati
Pišite nam
Facebook
Prijava

Poslanstvo BZS

Bridge zveza Slovenije (BZS) je neprofitna nacionalna športna zveza. Člani BZS so slovenski bridž klubi. Članstvo v BZS je prostovoljno. Častni člani BZS so fizične osebe, ki jim BZS zaradi njihovih zaslug za slovenski bridž podeli častno članstvo.

BZS skrbi za razvoj, napredek in promocijo bridža v Sloveniji na državni ravni. Organizira državna prvenstva in druge bridžistične dogodke, dodeljuje kategorizacijske točke ter vodi kategorizacijske lestvice, koordinira poučevanje bridža, imenuje reprezentance in predstavlja slovenski bridž doma in v tujini. BZS pridobiva finančna sredstva za svoje delovanje iz članarine, javnih razpisov, od sponzorjev in donatorjev ter z organizacijo državnih tekmovanj.

BZS je včlanjena v Svetovno bridž zvezo (WBF). Svetovna bridž zveza se deli na osem področnih zvez: Evropa, Severna Amerika, Južna Amerika, Azija in Srednji vzhod, Centralna Amerika s Karibi, Pacifiška Azija, Južni Pacifik in Afrika. Slovenija spada v področje Evrope in BZS je članica Evropske bridž lige (EBL). Evropska bridž liga je najmočnejša področna bridž zveza.


Državna prvenstva

Na državnih prvenstvih tekmujejo registrirani igralci – člani klubov, včlanjenih v BZS. Igralci tekmujejo v kategorijah "junior" (do vključno dopolnjenih 25 let), "dame", "mešano", "senior" (vsaj dopolnjenih 60 let) in "odprto". Prvenstva v bridžu so glede na tekmovalno enoto lahko individualna, parska ali moštvena. Moštvo sestavlja 4-6 igralcev.
Vsa prvenstva organizira UO BZS po veljavnih pravilnikih za celotna ali posamezno tekmovanje.

Državno moštveno prvenstvo

Državno moštveno prvenstvo je odprto za vse kategorije tekmovalcev. Prvenstvo je sestavljeno iz dveh krogov. V prvem krogu - kvalifikacijah, so moštva razporejena v eno ali več skupin, odvisno od števila prijavljenih moštev. V posamezni skupini je lahko največ 8 moštev, razen v primeru, ko Upravni odbor zaradi lažje organizacije in bolj realnih rezultatov določi drugače. Rezultat vsakega dvoboja se izračuna v IMP točkah. Razlika se po mednarodni lestvici pretvori v VP (victory points). Merilo uspešnosti moštva je število zbranih VP.
Najboljša štiri moštva se uvrstijo v sklepni del tekmovanja. Najprej se srečata prvo- in četrtouvrščena iz kvalifikacij, nato zmagovalca in poraženca. V repesažu igrata moštvi, ki sta v tem delu dosegli po eno zmago. Moštvo, ki je izgubilo dvakrat, je četrtouvrščeno in je končalo s tekmovanjem, moštvo z dvema zmagama pa čaka zmagovalca repesaža. S slednjim se pomeri v finalnem dvoboju za naslov moštvenega državnega prvaka Slovenije.

Slovenska bridge liga

Slovenska bridge liga je moštveno prvenstvo klubskih reprezentanc. Posamičen klub ima lahko tudi več reprezentanc. Tekmovanje poteka v dveh skupinah: v 1. ligi igra 10 moštev, ostala moštva igrajo v 2. ligi. Tekmovanje sestavljajo trije krogi. V prvem krogu moštva iz vsake skupine igrajo dvoboje »vsak z vsakim«. Rezultat vsakega dvoboja se izračuna v IMP točkah. Razlika se po mednarodni lestvici pretvori v VP (victory points). Merilo uspešnosti moštva je število zbranih VP, če so moštva izenačena, odloča medsebojni dvoboj in v kolikor je tudi ta bil neodločen, potem število zbranih IMP-ov.

Državno parsko prvenstvo z IMP obračunom (trial)

Državno parsko prvenstvo z IMP obračunom je sestavljeno iz dveh krogov. V prvem krogu, kvalifikacijah, igrajo pari, razporejeni v eno ali več skupin, dvoboje po sistemu »vsak z vsakim«. Rezultat vsakega dvoboja se izračuna v IMP točkah. Razlika se po mednarodni lestvici pretvori v VP (victory points). Merilo uspešnosti para je število zbranih VP.
Najboljših 12 parov se uvrsti sklepni del tekmovanja. Sklepni del se igra na enak način.


Kategorizacijske točke

Registrirani igralci z uspešnimi nastopi na domačih in tujih tekmovanjih dobivajo kategorizacijske točke. Glede na število zbranih kategorizacijskih točk igralec osvoji kategorijo, te pa so: križ, karo, srce, pik, mojstrski kandidat, mojster, mednarodni mojster in velemojster.

BZS vodi štiri lestvice kategorizacijskih točk:

Kategorizacijska lestvica

Kategorizacijska lestvica kaže največje število KAT, ki jih je igralec osvojil v svoji dosedanji igralni karieri. Na kategorizacijski lestvici so uvrščeni vsi igralci, ki so kadarkoli osvojili KAT, ne glede na njihov trenutni status.

Aktualna lestvica

Aktualna lestvica kaže trenutno stanje KAT vseh aktivnih igralcev. Vsak igralec ob začetku nove tekmovalne sezone izgubi 15% točk, ki jih je imel ob koncu predhodne tekmovalne sezone. V tekoči tekmovalni sezoni osvojene KAT se sproti prištevajo.

Rating lestvica

Rating lestvica se uporablja za razvrščanje na državnih tekmovanjih. Na Rating lestvici so uvrščeni le registrirani igralci. Rating je vsota naslednjih treh sestavin: (1) KAT, osvojene v predzadnji tekmovalni sezoni ali 10% KAT iz kategorizacijske lestvice (»nadomestilo«), karkoli je večje, (2) KAT, osvojene v zadnji tekmovalni sezoni ali 10% KAT iz kategorizacijske lestvice (»nadomestilo«), karkoli je večje, (3) KAT, osvojene v tekoči tekmovalni sezoni.

Lestvica klubov

Lestvica klubov kaže seštevek KAT vseh aktivnih matičnih članov posameznega bridž kluba v tekoči tekmovalni sezoni. Klub z največ zbranimi KAT pridobi naziv "Klub leta" in prehodni pokal.