BZS
menu
Prijava
Facebook
Pišite nam
Rezultati
Začetek

BZS

Začetek
Rezultati
Pišite nam
Facebook
Prijava

LICITACIJSKI SISTEM FMF,

kot se ga učijo študentje pri obštudijski dejavnosti na Fakulteti za matematiko in fiziko v Ljubljani.

-----

Sistem je napisan na štirih straneh, na prvi strani si označite katere posebne dogovore (konvencije) uporabljate. Dodajajte jih postopoma in premišljeno, saj večino kontraktov lahko izlicitiramo brez njih, samo z intenzivnim logičnim razmišljanjem.

-----

Ko konvencijo uvedemo, se moramo obvezno dogovoriti tudi:

    • ali je konvencija “on” po odprtju na vseh pozicijah (nekatere po odprtju na 3. in 4. poziciji niso)
    • ali je konvencija “on” tudi po našem vmešavanju (če po odprtju je)
    • ali je konvencija “on” tudi po nasprotnikovem vmešavanju
    • vsa nadaljevanja - morda so različna, če se nasprotniki vmešajo

Konvencije so umetni govori, zato je nanje vedno potrebno opozarjati (jih alertirati).

-----

Osnovni sistem FMF

-----

Konvencije

2NT kot vprašanje po moči po odprtju na nivoju 2

4. barva forsira

Jacoby 2NT

Lebensohl

Novi minor forsira

Obrnjena minorja

Key Card Blackwood - RKCB

Smolen

Splinterji