BZS

menu
Prijava
Facebook
Pišite nam
Rezultati
Začetek

BZS

Začetek
Rezultati
Pišite nam
Facebook
Prijava

World Bridge series Wroclav in Small Federations' Games, Larnaka


BZS, 5.5.2022

BZS razpisuje pogoje za igralce, ki se nameravajo udeležiti World Bridge Series, ki bodo v Wroclavu od 19. avgusta do 3. septembra. Ker gre za prvenstvo odprtega tipa (transnational), BZS na tekmovanje ne bo prijavila reprezentance, bo pa igralcem povrnila (del) prijavnine in sicer pod naslednjimi pogoji:


- za uvrstitev v polfinale A na parskem prvenstvu : 50% prijavnine


- za uvrstitev v finale na parskem prvenstvu: 100% prijavnine (uvrstitev v polfinale A vključeno)


- za uvrstitev nad prvim pragom (32 ali 16 najboljših) na ekipnem prvenstvu: 50 % prijavnine


- za uvrstitev nad drugim pragom (16 najboljših ali četrtfinale) na ekipnem prvenstvu: 100 % prijavnine


- v primeru, da bodo igralci nastopali v ekipah (parih), kjer bodo sodelovali tudi igralci, ki niso registrirani pri BZS, bo le-ta povrnila sorazmerni del prijavnin.
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
BZS poziva kandidate, ki so zainteresirani za nastop na EBL Small Federations' Games, ki bodo od 1. do 3. novembra 2022 v Larnaki na Cipru, da se prijavijo v reprezentanco.


Prijavijo se lahko izključno pari, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:


- oba igralca status MK ali višji, oziroma en igralec status M ali višji


- državljanstvo RS


- registrirani igralci pri BZS za tekočo sezono


- ustrezna udeležba na treningih za igralce MK+ (pogoj mora biti izpolnjen na zadnji dan, ko so prijave odprte)Upoštevali bomo prijave, ki bodo prispele do 15. septembra 2022.


Reprezentanco bomo formirali, če se bosta prijavila najmanj 2 para, ki bosta izpolnjevala pogoje. V primeru, da se bodo prijavili več kot trije pari, ki bodo izpolnjevali pogoje, bo BZS organizirala kvalifikacije.BZS bo krila strošek igralnine.Vse podrobnosti izbora reprezentance določa Pravilnik o reprezentanci BZS
.


Prijave pošljite na naslov sekretar.bzs@gmail.com


Prijavljeni:


Rašula - Sadar


Orač - Jeseničnik


Čare - Debeljak Ž.