BZS

menu
Prijava
Facebook
Pišite nam
Rezultati
Začetek

BZS

Začetek
Rezultati
Pišite nam
Facebook
Prijava

21. odprto spomladansko parsko prvenstvo v bridžu CELJE OPEN, 15. maja ob 14.00

REZULTATIOrganizator tekmovanja:

BK Celje - Tolja Orač, Gregorčičeva 7, 3000 Celje,

tel. +386 (0)41 347-714,


email: tolja.orac@netsi.si