Bridge zveza Slovenije Turnirji Prijava v sistem / Log in
Uradno

KANDIDATURA ZA PREDSEDNIKA BZS (19.mar.2021)

Zč. UO je na 3. korespondenčni seji dne 17.3.2021 sprejel naslednje

sklepe:

1. Ugotovi se, da je bila do izteka roka vložena samo ena kandidatura za predsednika BZS.
2. Pozivajo se klubska vodstva, da v roku do 22.3.2021 podajo obrazložene pripombe ali pisne zahtevke za pojasnila v zvezi s pogramom kandidata.
3. Kandidat lahko poda UO odgovore in dodatna pojasnila do 24.3.21.
4. Seja zč. UO BZS bo 25.3.21
5. Vsa komunikacija poteka izključno preko Generalnega sekretarja BZS

Predsednik zč. UO BZS
Dušan Fortuna