Bridge zveza Slovenije Turnirji Prijava v sistem / Log in
Novice

Obvestilo OKS o vadbi športnikov in mnenje UO BZS o nadaljevanju sezone ( 1.maj.2020)

ČLANICAM OKS - ZŠZ

Spoštovani,
Uvodoma se iskreno zahvaljujemo za aktivno in konstruktivno sodelovanje pri vseh aktivnostih v povezavi s pripravo ukrepov, gradiv in podatkov v zadnjem času.

V povezavi s sproščanjem ukrepov glede vadbe oziroma treningov športnikov ter tudi ostalih organiziranih športnih aktivnosti Vam sporočamo aktualno stanje:

• Vlada RS je po včerajšnji seji, 29.4., najavila sprostitev omejitev za vadbe oziroma treninge (mogoče tudi za določena tekmovanja), govorili so o načrtu postopnega odpiranja;
• Vlada RS včeraj še ni sprejela konkretnih določil ali navodil glede sprostitve ukrepov za izvajanje treningov oziroma organiziranih oblik vadbe za registrirane športnike;
• Predvidoma bo Vlada RS obravnavala konkretna določila glede sprostitve omejitev za treninge prihodnji teden, mogoče že v ponedeljek 4.5.;
• Pred sejo Vlade RS prihodnji teden bo, na podlagi Vaših posredovanih predlogov priporočil, NIJZ obravnaval in pripravil ustrezna priporočila za upravnike objektov ter uporabnike oziroma udeležence vadbe;
• Trenutno posameznik lahko, ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih oseb, na prostem oziroma odprtih javnih krajih, izvaja športno-rekreacijsko dejavnost individualnega značaja ali izvaja takšno športno-rekreacijsko dejavnost, pri kateri ob običajnem izvajanju ni mogoč stik z drugimi posamezniki --> razlika od prej veljavnega odloka je, da športna dejavnost ni omejena na občino stalnega prebivališča, ostalo pa je vse isto.

O vseh morebitnih spremembah Vas bomo nemudoma obvestili.
Športni pozdrav,

Olimpijski komite Slovenije - Združenje športnih zvez