Bridge zveza Slovenije Turnirji Prijava v sistem / Log in
Reprezentanca

Poziv kandidatom za reprezentanco ( 7.okt.2009)

BZS poziva vse zainteresirane za nastop v reprezentanci, da posredujejo prijave na elektronski naslov marjan.zadel@t-2.net najpozneje do 20.oktobra 2009.

Vsi pogoji za nastopanje v reprezentanci so določeni v Pravilniku o reprezentanci BZS.

Plačilo pristojbine za sodelovanje v reprezentanci za tekočo tekmovalno sezono znaša 200 eurov. Znesek 100 eurov mora biti nakazan v reprezentančni fond ob
prijavi, preostali del pa ob prvem izboru v reprezentanco

na TRR SI56 0510 0801 1973 866
referenca 00 1-305927-001.

Hkrati pozivamo vse prijavljene kandidate, da se najkasneje do 20. oktobra 2009 prijavijo za nastop na Balkaniadi 2009, ki bo potekala od 24 - 26. novembra 2009 v Novem Sadu. Izmed prijavljenih parov, bomo po zgoraj navedenem pravilniku izbrali tri pare.

Za BZS

Marjan Zadel