Bridge zveza Slovenije Turnirji Prijava v sistem / Log in

Organi BZS

Predsednik:
Tolja Orač
++386 41 347 714
predsednik@bridge-zveza.si

Člani Upravnega odbora:
Marko Baša /podpredsednik in začasno tajnik/,
Bojana Hrvatin /zakladnik/,
Milan Pavlin /član/

Nadzorni odbor:
Franc Gornik, Alfonz Šumer, Goran Bavčar.

Tekmovalna komisija:
Miro Novak, Bogdan Rašula, Milan Pavlin

Disciplinska komisija:
Gozdana Petrič /predsednica/, Slobodan Kneževič, Egon Novak

Učna sekcija:
Marjan Zadel /vodja/