Bridge zveza Slovenije Turnirji Prijava v sistem / Log in

O reprezentanci

Plačilo pristojbine za sodelovanje v reprezentanci za tekočo tekmovalno sezono znaša 100 eurov. Znesek mora biti nakazan v reprezentančni fond v začetku tekmovalne sezone oziroma najkasneje do 31.08. v tekoči sezoni.

na TRR SI56 0510 0801 5401 264
referenca 00 1-305927-001.