Bridge zveza Slovenije Turnirji Prijava v sistem / Log in

Š.d. Green's 31, 9.jan.2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
NS EW Kontrakt Izv. Ataka Izid NS EW NS EW
J. Novak
K. Čare
A. Bajželj
V. Gašparič
3 N 2 11 150 15 1
G. Kit
J. Mijoč
M. Zucchiati
B. Kos
2 N 9 11 150 15 1
H. Žnidaršič
J. Sarađen
V. Praprotnik
A. Robič
3 N 2 10 130 11 5
A. Grum
M. Grum
D. Bele
J. Lapuh
2 N 2 10 130 11 5
S. Simič
M. Ratajec
M. Šenk
A. Šturm
Pass - - 0 8 8
D. Krajnc
Lija
Z. Debeljak
B. Klofutar
3NT N 2 8 100 4 12
D. Rajar
M. Tozon
P. Hvala
P. Ipavec
2 N 2 7 100 4 12
S. Sraka
B. Vranjek
A. Rus
M. Miovič
5 N J 10 100 4 12
J. Bizjak
E. Pašanovič
I. Dobernik
I. Zobavnik
3 W 4 9 110 0 16