Bridge zveza Slovenije Turnirji Prijava v sistem / Log in

BZS,16.mar.2019

Mesto Ime Rezultat
1. Milan Pavlin 31,2000
  Alfonz Šumer 31,2000
2. Gorazd Klemenčič 24,9600
  Janez Novak 24,9600
3. Edvard Godnič 18,7200
  Ognjen Škreblin 18,7200
4. Stane Sraka 15,6000
  Gregor Kit 15,6000
5. Rajko Čeh 12,4800
  Igor Požar 12,4800
6. Edvard Čadež 10,9200
  Milan Ranc 10,9200
7. Alenka Rus 9,3600
  Stane Korošec 9,3600
8. Silvana Rojko 7,8000
  Franc Turk 7,8000
9. Vladimir Uglešić 7,0200
  Vida Žgajnar - Dugar 7,0200
10. Zlatko Cepec 6,2400
  Slobodan Kneževič 6,2400
11. Jasna Gričnik 5,4600
  Jože Benko 5,4600
12. Irena Jež 4,6800
  Franc Con Lampe 4,6800
13. Ivan Šuštar 3,9000
  Zofija Šuštar 3,9000
14. Viljem Jelen 3,1200
  Romana Gunzek 3,1200
15. Sonja Lampe 2,3400
  Mojca Unger 2,3400
16. Marjan Stokanovič 1,9500
  Jože Uhan 1,9500
17. Olga Jukić 1,5600
  Marinka Hančič 1,5600
18. Silva Mori 1,2480
  Milka Višnar 1,2480
19. Alenka Atelšek 1,0000
  Vlasta Stokanovič 1,0000
20. Brigita Čokl 1,0000
  Irena Cijan 1,0000
21. Lija-Ana Novak 1,0000
  Tomislav Tomažič 1,0000
22. Dušan Fortuna 1,0000
  Andrej Kosec 1,0000
23. Milena Jordan 1,0000
  Helga Doleczek 1,0000
24. Marjana Mežnar 1,0000
  Albina Zabavnik 1,0000
25. Draga Gruden 1,0000
  Irena Rančigaj 1,0000
26. Silva Jamnik 1,0000
  Marija Mojca Špolad 1,0000