Bridge zveza Slovenije Turnirji Prijava v sistem / Log in

BZS,23.mar.2019

Mesto Ime Rezultat
1. Simon Pirjevec 10,0000
  Mitja Bogme 10,0000
  Karlo Srebotnjak 10,0000
  Igor Požar 10,0000
  Rajko Čeh 10,0000
2. Elfi Kuschl 8,0000
  Hannes Zebedin 8,0000
  Peter Lipp 8,0000
  Michaela Lipp 8,0000
  Eva Sodl 8,0000
3. Dieter Frattinger 6,0000
  Brigitte Treschmitzer 6,0000
  Peter Mochar 6,0000
  Anita Mochar 6,0000
  Martina Plesnik 6,0000
  Richard Mick 6,0000
  Slobodan Kneževič 6,0000
4. Irena Jež 5,0000
  Viljem Jelen 5,0000
  Lina Jelen 5,0000
  Nuša Gošnik 5,0000
  Jurij Mogilnicki 5,0000
  Stane Gošnik 5,0000
5. Jože Janežič 4,0000
  Stane Breznik 4,0000
  Lojze Vrenčur 4,0000
  Mihaela Štiglic 4,0000
  Irena Cijan 4,0000
  Karel Štiglic 4,0000
6. Janja Bizjak 3,0000
  Sonja Simič 3,0000
  Alenka Robič 3,0000
  Igor Zobavnik 3,0000
  Irena Dobernik 3,0000
  Bernard Kos 3,0000
7. Zofija Šuštar 2,5000
  Bojana Hrvatin 2,5000
  Silva Mori 2,5000
  Majda Fujs 2,5000
  Ivan Šuštar 2,5000
8. Jelka Kupec 2,0000
  Bojka Kmet 2,0000
  Mateja Molan 2,0000
  Lilijana Praprotnik 2,0000
9. Alenka Atelšek 1,5000
  Jože Uhan 1,5000
  Vlasta Stokanovič 1,5000
  Marjan Stokanovič 1,5000
  Vladimir Uglešić 1,5000
  Vida Žgajnar - Dugar 1,5000
10. Jože Novak 1,2500
  Jure Virtič 1,2500
  Marija Mojca Špolad 1,2500
  Irena Hrastelj 1,2500
  Milica Marin 1,2500
1. Peter Tavčar 1,0000
2. Brigitte Laserer 1,0000
3. Gerhild Pignet 1,0000
7. Milka Višnar 1,0000
8. Boštjan Klofutar 1,0000
  Alenka Rus 1,0000
  Stane Korošec 1,0000
  Zoran Debeljak 1,0000
11. Franjo Škorjanc 1,0000
  Jasna Gričnik 1,0000
  Betka Zorenč 1,0000
  Ferdinand Janžekovič 1,0000
  Sonja Lampe 1,0000
  Franc Con Lampe 1,0000
  Mojca Unger 1,0000
12. Gabrijela Šporar 1,0000
  Olga Jukić 1,0000
  Marinka Hančič 1,0000
  Gozdana Petrič 1,0000
  Dušan Fortuna 1,0000
  Andrej Kosec 1,0000
13. Marjana Mežnar 1,0000
  Albina Zabavnik 1,0000
  Silva Jamnik 1,0000
  Maksimiljan Petrič 1,0000
  Branka Rošker 1,0000
  Tomislav Tomažič 1,0000
  Slavko Božič 1,0000
14. Brigita Čokl 1,0000
  Janez Kuntarič 1,0000
  Igor Kos 1,0000
  Milan Mrovlje 1,0000
  Irena Mrovlje 1,0000
  Milena Mahne 1,0000
  Breda Klemenčič 1,0000
  Jože Plaznik 1,0000
  Lidija Špes 1,0000