Tiskarna Oman

menu
Facebook
Pišite nam
Koledar
Začetek

BZS

Začetek
Koledar
Pišite nam
Facebook
Pokličite nas: 04/ 23 16 280
-->

NAČELO "ZERO TOLERANCE" (NIČ TOLERANCE)

 

Tako kot pri vsaki igri tudi v bridžu obstajajo pravila. Brez poznavanja pravil, tako tistih o sami igri kot tistih v zvezi z obnašanjem, ne moremo igrati bridž oziroma igramo neko igro, ki smo jo tako poimenovali.

 

Z namenom da bi bridge igrali na dostojni in za vse prijetni ravni, smo poiskali zgled pri ACBL, ki je skladno s členi: 74, 80 F, 81 C4, 90 A, 91 in 92 A "Laws of Duplicate Bridge" za tekmovanja uvedla načelo "NIČ TOLERANCE" (Zero Tolerance).

 

Osnovni cilj načela "Zero Tolerance" je, da se ustvari prijazno ozračje za vse udeležence tekmovanj - poskuša preprečiti nesprejemljivo obnašanje z namenom, da bi igranje bridža postalo užitek za vse igralce. V nadaljevanju je naštetih nekaj primerov obnašanja za mizo.

 

Kako se bridžisti obnašamo?

 • smo vljudni gostitelji oz. gosti,
 • vedno prijateljsko pozdravimo nasprotnike,
 • pohvalimo nasprotnikovo licitacijo ali igro,
 • imamo ustrezno izpolnjeni konvencijski kartici

 

Kako se bridžisti ne obnašamo?

 • nismo nesramni ali celo nasilni,
 • nismo glasni in ne razgrajamo,
 • ne dajemo nadležnih ali sramotilnih opazk,
 • ne namigujemo, ne podtikamo in ne psujemo,
 • nismo maščevalni in ne dajemo lahkomiselnih obtožb
 • ne dajemo negativne komentarje in lekcije nasprotnikom in partnerju
 • glasno ne analiziramo bordov

 

Če se igralec za mizo obnaša neprimerno je potrebno takoj poklicati sodnika, saj je kršen člen 74A. Člen 91A daje sodniku pravico za kazenske ukrepe.

 

Postopek NIČ TOLERANCE poteka takole:

 

1. Pred začetkom turnirja sodnik objavi, da neetičnega obnašanja ne bomo tolerirali in pozove igralce, da ob vsakem neprimernem obnašanju takoj pokličejo sodnika.

 

2. Ko sodnik izve, kaj se je dogajalo za mizo in nato ugotovi da je bilo obnašanje res neprimerno, takoj kaznuje kršitelja oz. kršitelje z odvzemom 1/4 točk na bordu (oz. 3 IMP v timskem obračunu). Situacija je lahko celo taka, da kaznuje vse 4 igralce naenkrat ne glede na to, kdo je sprožil incident. Če se je obnašal neprimerno le 1 par, se kazni za oba partnerja akumulirata (za vsakega se odvzame po 1/4 točk = 1/2 točk na bordu).

 

3. Če se na istem tekmovanju isti igralec ponovno obnaša neprimerno, ga sodnik izloči iz nadaljnje igre na tekmovanju in se ga tudi ne upošteva v končnem obračunu.

 

4. Sodnik mora kršitelja kaznovati. Le izjemoma, ko ni mogel ugotoviti nedvoumne kršitve, lahko kršitelja samo opozori.

 

5. V skladu s " The Laws of Duplicate Bridge" je sodnikova odločitev dokončna. Kršitelj se lahko pritoži na pritožni odbor, vendar le-ta ne more razveljaviti sodnikove odločitve, lahko pa poda priporočilo da sodnik ponovno razmisli o postavljeni kazni: pritožni odbor je lahko mnenja, da je bila dana kazen prestroga ali pa preblaga.

 

6. Po končanem tekmovanju je sodnik oziroma vodja tekmovanja napisati poročilo o vseh kaznih, ki so bile izrečene na tekmovanju.

 

DODATEK

 

1. NAVODILA ZA OBNAŠANJE NA TEKMOVANJIH BODI PRAVI PARTNER:

 

- ne predavaj partnerju, - ne obkladaj ga z žaljivkami, - ne kritiziraj normalne partnerjeve akcije, ki se tokrat slučajno ni obnesla, - nikoli ne diskusiraj o odigranem bordu, razen če je treba razčistiti kakšen nesporazum, - nikoli ne spravljaj partnerja v zadrego pred drugimi, - ne predvidevaj da je partner naredil napako dokler ni bord odigran; tako boš imel čas, da stvar še enkrat premisliš, - nikoli se ne pridruži nasprotnikovemu kritiziranju partnerjeve igre: če ga že ne moreš podpreti, bodi vsaj tiho, - če te partnerjeva napaka razdraži, ne postani hudoben in sarkastičen - ne pozabi, da sta s partnerjem na isti strani, - poskrbi, da se bosta ti in tvoj partner imela dobro

 

2. KAJ SE MED POTEKOM PARTIJE IN PO NJEJ SMATRA KOT PREKRŠEK

 

1. Kakršnokoli sugeriranje partnerju med partijo (grimase, očitno kazanje nezadovoljstva itd)

2. Komentiranje katerekoli situacije

3. Poučevanje nasprotnikov brez njihovega dovoljenja

4. Gledanje nasprotnikovih ali partnerjevih kart med partijo ali po njej

5. Glasno komentiranje partije, razdelitve kart, kontraktov itd.

6. "Pretirano" gledanje nasprotnikov in partnerja med partijo

7. Sojenje oziroma reševanje nastalih situacij brez sodnika

 

SODNIK

 

Sodnik ali vodja tekmovanja je zadolžen zato, da tekmovanje poteka v okviru pravil. Njegova funkcija je, da pomaga razrešiti nepravilnosti, ki so se zgodile za mizo. Zato je klicanje sodnika ob vsakem pojavu nepravilnosti potrebno in nujno.

 

Kdaj kličemo sodnika ?

 

1. V vsaki situaciji, kjer so bila po vašem mnenju kršena pravila

2. Ko nasprotniki želijo razsojati

3. Če se nasprotniki ali partner neprimerno obnašajo za mizo

4. Ko nasprotniki igrajo prepočasi - to pomeni, da bo prišlo do prekoračitve igralnega časa. Ko pokličete sodnika, se zaščitite pred prepočasno igro nasprotnikov. V primeru, da to ne naredite, mora sodnik kaznovati oba para zaradi prekoračitve igralnega časa.

5. Ko je nasprotnik dolgo razmišljal (več kot 15 sekund) pred licitacijo in bi lahko njegov partner to uporabil kot nelegalno informacijo.

 

Kako pokličemo sodnika?

 

V bidding boksu imamo kartico TD (Tournament Director). To kartico dvignemo in počakamo, da pride sodnik za mizo. V primeru, da nas sodnik ni opazil, ga pokličemo.

 

Kdo ima pravico obrazložiti razlog za klicanje sodnika?

 

Tisti igralec, ki ga je poklical. Ostali igralci za mizo imajo pravico govoriti s sodnikom samo v primeru, da jim je postavil vprašanje. Govorjenje in razlaganje nastale situacije za mizo brez predhodnega vprašanja s strani sodnika se smatra kot prekršek. Enako se smatra kot prekršek komentiranje sodnikove odločitve oziroma očitno kazanje nezadovoljstva z njegovo odločitvijo.

 

Zloraba klicanja sodnika

 

V primeru, da sodnik ugotovi oziroma oceni, da je bil poklican za mizo brez utemeljenega razloga, se to smatra kot prekršek. Sodnik mora igralca opomniti, da je bil poklican brez utemeljenega razloga in mu povedati, da ga bo v primeru takšnega klicanja naslednjič tudi kaznoval.