BZS
menu
Prijava
Facebook
Pišite nam
Rezultati
Začetek

BZS

Začetek
Rezultati
Pišite nam
Facebook
Prijava

SEZONA      EKIPA

1972/1973 Logar, Ralca, Samsa, Žagar
1973/1974
1974/1975
1975/1976
1976/1977 Kosanovič, Ralca, Savec, Žagar
1977/1978 Kosanovič, Ralca, Savec, Žagar
1978/1979
1979/1980
1980/1981
1981/1982 Poženel, Šeško, Turk, Žagar
1982/1983 Mavrič, Medved, Meršnik, Nemec, Poženel,
1983/1984 Kosanovič, Kutin, Savec, Velepič, Valentič, Štrurm
1984/1985 Janžekovič, Medved, Sagmeister, Turk
1985/1986 Jemc, Protega, Ralca, Žagar
1986/1987 Jemc, Križman, Protega, Ralca
1987/1988 Jemc, Križman, Protega, Ralca
1988/1989 Jemc, Križman, Protega, Ralca
1989/1990 Medved, Poženel, Šeško, Turk, Žagar
1990/1991 Jemc, Križman, Protega, Ralca
1991/1992 Ambrož, Novak J., Sagmeister, Valentič
1992/1993 Gantar, Jemc, Križman, Novak J., Protega, Ralca
1993/1994 Klemenčič, Pavlin, Piberl, Rojko
1994/1995 Ambrož, Cepec, Medved, Poženel
1995/1996 Gantar, Kranjc, Strgar, Šenk
1996/1997 Ambrož, Gantar, Kranjc, Šenk
1997/1998 Ambrož, Gantar, Kranjc, Šenk, B. Kranjc, Rašula
1998/1999 Ambrož, Gantar, Jemc, Kranjc, Protega, Šenk
1999/2000 Lipužič, Novak J., Novak M., Ralca, Zadel
2000/2001 Gantar, Kranjc, Lipužič, Novak M., Protega, Šenk
2001/2002 Gantar, Novak J., Protega, Ralca, Šenk, Vezjak
2002/2003 Grosvenor H., Šenk, Novak M., Lipužič, Jemc, GrosvenorT.
2003/2004 Kranjc B., Maurič, Korbus, Cepec
2004/2005 Grosvenor H., Šenk, Ambrož B., Jemc, Sagmeister, Zadel
2005/2006 Ambrož B., Zadel, Novak M., Froehlich
2006/2007 Ambrož B., Lipužič, Novak M., Protega, Šenk
2007/2008 Ambrož B., Novak M., Rašula, Sadar, Šenk, Zadel
2008/2009 Ambrož B., Mijoč, Novak M., Protega, Šenk, Zadel
2009/2010 Ambrož B., Jemc, Kranjc G., Mijoč, Šenk, Zadel
2010/2011 Ambrož B., Kranjc G., Lipužič, Novak M., Šenk
2011/2012 Adamič, Ambrož B., Lipužič, Novak M., Rus G., Šenk
2012/2013 Ambrož B., Froehlich, Lipužič, Novak M., Šenk
2013/2014 Dali, Mijoč, Rašula, Rus G., Sadar
2014/2015 Orač, Marinovski, Škreblin, Kauzlarič, Simič, Ivanov
2015/2016 Ambrož B., Gold M., Lipužič, Novak M., Šenk
2016/2017 Ambrož B., Gold M., Lipužič, Novak M., Šenk, Froehlich
2017/2018 Ambrož B., Novak J., Protega, Novak M., Šenk, Froehlich
2018/2019 Rašula, Sadar, Adamič, Drinovec
2019/2020 Rašula, Sadar, Adamič, Drinovec
2020/2021 Rašula, Sadar, Adamič, Drinovec (ONLINE)

2021/2022 Ambrož B., Šenk, Novak M., Šturm, Ralca, Protega (ONLINE)

2022/2023 Rašula, Sadar, Adamič, Drinovec

2023/2024 Drnovšek, Rus H., Pajtler, Rus G., Škreblin, Varga